Tirdzniecības templis

Tempļu vēsture

Elders Tirdzniecības templis. Talmidžs — no Divpadsmit apustuļu kvoruma Gan senatnē, gan mūsdienās Tā Kunga derības ļaudis uzskatīja tempļu celtniecību par darbu, kas tika prasīts tieši no viņiem. Nozīmēta vieta Priekšstats par templi vienmēr ir bijis un joprojām ir tāds, ka tā ir vieta, kas īpaši nozīmēta svētai kalpošanai; šaurākā izpratnē templis ir tirdzniecības templis, kas celta un paredzēta vienīgi svētiem rituāliem un ceremonijām.

Latīņu valodas vārds templum apzīmēja to pašu, ko ebreju valodā vārdi beth Elohim, kas nozīmēja Dievības mājokli; tādējādi templis burtiskā nozīme ir Tā Kunga nams. Šādas ēkas ir tikušas celtas daudzos un dažādos laikmetos, un tās cēla gan elku pielūdzēji, gan dzīvā un patiesā Dieva sekotāji. Lai arī tirdzniecības templis tempļu ārējie pagalmi tika izmantoti kā vispārēju sanāksmju un publisku ceremoniju vietas, tajās vienmēr bija arī norobežotas iekšējās telpas, kurās drīkstēja ieiet tikai iesvētīti priesteri un kur, kā tika uzskatīts, parādījās dievības klātbūtne.

Tempļi nekad nav uzskatīti par parastām pulcēšanās vietām, bet gan par svētām celtnēm, kas iesvētītas attiecīgās pielūgsmes sistēmas vissvētākajām ceremonijām. Saiešanas telts senajā Israēlā Senatnē Israēla ļaudis izcēlās tautu tirdzniecības templis ar to, ka cēla svētus mājokļus dzīvā Dieva Vārdam.

Šādu sevišķu kalpošanu no viņiem prasīja Jehova, kuram viņi bija devuši solījumu kalpot. Israēla kā tautas vēsture sākās ar viņu iziešanu no Ēģiptes. Tiklīdz viņi bija izbēguši no ēģiptiešu elku pielūgšanas vides, no viņiem tika prasīts celt svētu mājokli, kurā varētu parādīties Jehova un darīt viņiem zināmu Savu gribu kā viņu pieņemtais Kungs un Ķēniņš.

Saiešanas telts Israēlam bija svēta Jehovas svētnīca. Tā tika taisīta atbilstoši atklātam plānam un instrukcijām skat.

vietnes, kurās varat nopelnīt vietņu sarakstu mt4 bināro opciju veidnes

Mozus 26— Tā bija neliela un pārvietojama būve, un, kaut arī tā bija tikai telts, tā tika izgatavota no vislabākajiem, vērtīgākajiem un dārgākajiem materiāliem, kādi cilvēkiem toreiz bija. Šis izcilības sniegums bija tautas ziedojums Tam Kungam.

Tas visādā ziņā bija pats labākais, ko cilvēki varēja dot, un Jehova iesvētīja piedāvāto dāvanu, to dievišķi pieņemot. Pēc tam, kad Israēls bija nostiprinājies tirdzniecības templis zemē, kad pēc četru gadu desmitu ilgas klaiņošanas pa tuksnesi derības ļaudīm beidzot pašiem piederēja Kanaāna zeme, Saiešanas telts tika uz laiku uzslieta Šīlo, un Israēla ciltis devās turp, lai mācītos Dieva gribu un vārdu skat.

Jozuas ; ; ; Soģu ; 1. Samuēla24 ; —4. Vēlāk tā tika pārvietota uz Gibeonu skat.

Sicīlijas grieķu tempļi

Laiku ; 2. Laiku un vēl vēlāk uz Dāvida pilsētu jeb Ciānu skat. Samuēla ; 2. Laiku Salamana Templis Dāvids, otrais Israēla ķēniņš, vēlējās un plānoja uzcelt Tam Kungam namu, paziņojot, ka tas ir nepiemēroti, ka viņš, ķēniņš, dzīvo ciedru koku namā, kamēr Dieva svētais mājoklis bija tikai telts skat.

Foto: Amatpersonas iebrūk slavenajā Tīģeru templī. Ir aizdomas par dzīvnieku tirdzniecību

Samuēla Taču Tas Kungs runāja caur pravieti Nātānu, noraidot šo piedāvājumu, jo Dāvids, Israēla ķēniņš, lai arī daudzējādā ziņā bija vīrs pēc Dieva sirds, tomēr bija grēkojis, un viņa grēks nebija piedots skat. Samuēla tirdzniecības templis ; 1. Laiku tirdzniecības templis.

Tomēr Dāvidam tika atļauts sameklēt materiālus Tā Kunga namam, kuru vajadzēja uzcelt nevis viņam, bet viņa dēlam Salamanam. Neilgi pēc savas uzkāpšanas tronī Salamans ķērās pie darba. Savas valdīšanas ceturtajā gadā viņš viegla nauda tiešsaistē pamatus, un celtne tika pabeigta septiņarpus gadu laikā.

Salamana tempļa uzcelšana iezīmēja jauna tirdzniecības templis sākumu ne tikai Israēla, bet visas pasaules vēsturē. Atbilstoši vispārpieņemtai hronoloģijai templis tika pabeigts aptuveni Tā tiek uzskatīta par vienu no ievērojamākām celtnēm pasaules vēsturē arhitektūras, konstrukcijas, dizaina un dārdzības ziņā. Laiku ; skat.

Mozus ; 2. Laiku —2. Salamana Tempļa apgānīšana Šīs greznās celtnes brīnišķīgais pārākums ilga tikai neilgu laiku. Trīsdesmit četrus gadus pēc tās iesvētīšanas un tikai piecus gadus pēc Salamana nāves sākās tās panīkums, un šis panīkums drīz vien pārauga vispārējā izlaupīšanā, un galu galā templis tika apgānīts. Salamanu no pareizā ceļa bija novirzījušas elkus pielūdzošu sieviešu viltības, un viņa untumainā rīcība bija sekmējusi nekrietnības izplatīšanos Israēlā.

Sicīlijas grieķu tempļi Konkordijas templis, Agridžento, Sicīlija 8. Šajā pašā periodā grieķu kolonijas tika izveidotas vietās, kas bija tik plaši atdalītas kā Melnās jūras austrumu piekraste un Massalia Marseļa, Francija. Tie ietvēra apdzīvotās vietas Sicīlijā un Itālijas tirdzniecības templis dienvidu daļā. Romieši Sicīlijas apgabalu un Itālijas zābaka pakāji nosauca par Magna Graecia latīņu, "Lielā Grieķija"jo grieķi tajā tik blīvi apdzīvoja. Mūsdienās Sicīlijā sastopamās galvenās grieķu un grieķu laika struktūras atrodas Agridžento, Selinuntē un Segestā.

Templis drīz vien zaudēja savu svētumu, un Jehova paņēma prom Savu aizsargājošo klātbūtni no šīs vietas, jo tā vairs nebija svēta. Ēģiptiešiem, no kuru jūga tirdzniecības templis bija tikuši atbrīvoti, atkal tika atļauts apspiest Israēlu.

Indijas templī atklāti miljardu vērti dārgumi

Ķēniņu — Apgānīšana turpinājās vairākus gadsimtus. Divsimt sešpadsmit gadu pēc ēģiptiešu veiktās laupīšanas Ahass, Jūdas ķēniņš, izņēma altāri un baseinu vara jūruun vietā, kur reiz atradās templis, bija palikusi tikai ēka skat. Ķēniņu —9, 17—18 ; skat.

Laiku — Vēlāk Bābeles ķēniņš Tirdzniecības templis pilnībā tirdzniecības templis templi un sadedzināja šo ēku ugunī skat. Laiku —19 ; skat. Laiku ; Zerubābela Templis Tādējādi aptuveni gadus pirms mūsu Kunga ierašanās uz Zemes, Israēls bija atstāts bez tempļa. Ļaudis bija kļuvuši par elku pielūdzējiem un bija bezdievīgi, un Tas Kungs bija noraidījis viņus un viņu svēto mājokli.

Israēla ķēniņvalsts, ko veidoja aptuveni 10 no 12 ciltīm, tika pakļauta Asīrijai aptuveni Jeremijas —12 ; Tad Kīra skat.

kā nopelnīt naudu ātri un daudz 2020 kā jūs varat nopelnīt vairāk naudas

Ezras 1, 2 un Dārija skat. Ezras 6 draudzīgās valdīšanas laikā viņiem tika ļauts atgriezties Jeruzālemē un atkal celt templi saskaņā ar savu ticību. Pieminot darba vadītāju, atjaunotais templis vēsturē ir pazīstams kā Zerubābela Templis. Lai arī šis templis greznības un mēbeļu ziņā bija krietni mazvērtīgāks, salīdzinot ar grezno Salamana Templi, tas tomēr bija pats labākais, ko cilvēki spēja uzcelt, un Tas Kungs to pieņēma kā ziedojumu, kas tirdzniecības templis Viņa derības bērnu mīlestību un ziedošanos.

Hēroda Templis Aptuveni 16 gadus pirms Kristus dzimšanas Jūdas ķēniņš Hērods I uzsāka atjaunot Zerubābela Templi, kas toreiz bija viscaur sabrucis un sagruvis. Šī ēka bija stāvējusi piecus gadsimtus, un, bez šaubām, laika gaitā lielā mērā bija kļuvusi par graustu.

Dionīsa teātris.

Ar Hēroda Templi ir saistīti daudzi atgadījumi no Glābēja zemes dzīves. No Rakstiem ir skaidrs, ka, iestājoties pret tempļa izmantošanu necienīgā veidā un tirdzniecības nolūkos, Kristus apzinājās un atzina tempļa un tā apkārtnes svētumu. Lai ar kādu vārdu tas būtu pazīstams, Viņam tas bija Tā Kunga nams.

viena pieskāriena video iespējas labākās bināro opciju stratēģijas

Mūsu Kungs, vēl dzīvojot uz Zemes, pareģoja šī tempļa pilnīgu sagraušanu skat. Mateja —2 ; Marka —2 ; Lūkas Mūsu ēras Tempļi senajā Amerikā Hēroda Templis bija pēdējais templis, kas senatnē tika uzcelts Austrumu puslodē.

Indijas templī atklāti miljardu vērti dārgumi - Zemeslode - Daba un dzīvnieki - network-bloggers.com

Kopš šīs ievērojamās celtnes sagraušanas līdz pat Ļaudis šeit uzcēla templi aptuveni Nefija Kad augšāmceltais Kungs tirdzniecības templis nefijiešiem rietumu kontinentā, viņi bija sapulcējušies apkārt templim skat. Nefijs — Tomēr Mormona Grāmatā nav pieminēti tempļi pēc tam, kad tika iznīcināts templis Jeruzālemē; turklāt nefijiešu tauta izzuda aptuveni četrus gadsimtus pēc Kristus.

satiksmes braucējs, kā nopelnīt naudu vienkāršs veids, kā nopelnīt naudu internetā bez ieguldījumiem

Tādēļ ir skaidrs, ka abās puslodēs tempļi beidza pastāvēt Atkrišanas sākuma periodā un tempļa kā atšķirīgas nozīmes celtnes jēdziens cilvēcei bija zudis. Atkrišana un Atjaunošana Daudzus gadsimtus Tam Kungam netika piedāvāts neviens svēts mājoklis; patiešām, šķiet, ka pēc tā nebija atzītas nepieciešamības. Tiesa gan, tika uzceltas daudzas ēkas, kuras bija dārgas un grandiozas.

No daudzajiem lūgšanu namiem un svētnīcām, baznīcām un katedrālēm Cilvēka Dēlam nebija nevienas vietas, ko nosaukt par Savu. Svētā priesterība atkal parādījās cilvēku vidū tad, kad Caur Džozefu Smitu senais evaņģēlijs tika atjaunots uz Zemes un senais likums tika ieviests tirdzniecības templis jauna.

Laika gaitā, pateicoties pravieša kalpošanai, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca tika noorganizēta un nodibināta ar dievišķa spēka izpausmēm. Pēdējo dienu tempļi Jau savas pastāvēšanas pašā sākumā Baznīca sāka nodrošināt tempļa celtniecību skat. Mācība un Derības ; ; Mācība un Derības Ļaudis uz šo aicinājumu atsaucās ar labprātīgu ziedošanos.

Indijas templī atklāti miljardu vērti dārgumi

Neskatoties uz galēju nabadzību un pastāvīgiem vajāšanu draudiem, darbs tika pabeigts līdz galam, un Iesvētīšanas dievkalpojumus iezīmēja dievišķas izpausmes, kas salīdzināmas ar tām, kas notika, iesvētot pirmo templi senatnē, un vēlāk svētajā teritorijā parādījās debesu būtnes ar cilvēkam paredzētām dievišķās gribas atklāsmēm.

Tajā tirdzniecības templis vēlreiz tika redzēts un dzirdēts Kungs Jēzus skat. Mācība un Derības — Divu gadu laikā pēc Kērtlandes Tempļa iesvētīšanas ļaudis, kuri to bija cēluši, to pameta; viņi bija spiesti bēgt vajāšanu dēļ, un, viņiem aizejot, svētais templis kļuva par parastu namu.

  • Paul M. templis – Global Farmer Network
  • Jaunbabilonija — Vikipēdija
  • Sicīlijas grieķu tempļi
  • Jump to navigation Jump to search Jaunbabilonijas lielvalsts karte.
  • Sengrieķu māksla — teorija. Pasaules vēsture, 6. klase.

Vispirms Pēdējo dienu svētie pārceļoja uz Misūri un vēlāk uz Navū, Ilinoisu. Viņi bija tik tikko kā iekārtojušies jaunajā apmešanās vietā, kad bija dzirdama atklāsmes balss, aicinot ļaudis atkal celt svētu namu Dieva vārdam. Lai arī bija skaidrs, ka ļaudis atkal būs spiesti bēgt, un lai arī viņi zināja, ka templis neilgi pēc tā pabeigšanas būs jāpamet, viņi strādāja no visa spēka un ar visu uzcītību, lai celtni pabeigtu un pienācīgi iekārtotu.

Templis tika iesvētīts Templi pameta tie, kuri to bija uzcēluši, esot nabadzībā un nesot lielus upurus. Soltleikas Templi cēla 40 gadus; noslēgakmens tika ievietots Dievišķs uzdevums Gan senatnē, gan mūsdienās derības ļaudis tempļu celtniecību ir uzskatījuši par darbu, kas jāveic īpaši viņiem. Tirdzniecības templis skaidrs, ka tirdzniecības templis ir kas vairāk par tirdzniecības templis tirdzniecības templis vai baznīcu, kas vairāk par sinagogu vai katedrāli; tā ir celtne, kas uzcelta kā Tā Kunga nams, svēta vistuvākajai saziņai starp To Kungu un svēto priesterību, un veltīta augstākajiem un vissvētākajiem priekšrakstiem.

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca pasludina, ka ir svētās priesterības turētāja, kas atkal ir atjaunota uz zemes, un ka tai tirdzniecības templis dots dievišķs uzdevums uzcelt un uzturēt tempļus, kas veltīti patiesā un dzīvā Dieva Vārdam un kalpošanai, un veikt šajās svētajās celtnēs priesterības priekšrakstus, kuru ietekmei būs spēks gan uz zemes, gan viņpasaulē.

Mozus iesvaidīja Āronu kalpošanai par priesteri Saiešanas teltī. Israēla klejojumu laikā tuksnesī Saiešanas telts bija kā pārvietojams templis. Salamana Templis, kas tika pabeigts Atrodoties babiloniešu gūstā, jūdiem tika atļauts atgriezties Jeruzālemē un atjaunot templi.

Daudzi notikumi no Glābēja zemes dzīves parāda, ka Viņš atzina tempļa svētumu. Kad augšāmceltais Glābējs parādījās Amerikas kontinentā, Viņš atnāca uz templi. Pēc daudziem atkrišanas gadiem pilnvaras, kas nepieciešamas kalpošanai templī, tika atjaunotas caur Džozefu Smitu.

Pirmais Pēdējo dienu templis tika iesvētīts Kērtlandē, Ohaio, Tampiko Meksikas Templis. Iesvētīts tirdzniecības templis Apias Samoas Templis. No jauna iesvētīts Madrides Spānijas Templis.

Svarīga informācija