Procentu likmju iespējas to iezīmes

EUR-Lex Access to European Union law

procentu likmju iespējas to iezīmes

Šo pārmaiņu mērķis ir nodrošināt stabilas, drošas un uzticamas etalonlikmes, kas objektīvi raksturotu naudas tirgu [1]. Etalona procentu likmes Etalona procentu likmes spēlē nozīmīgu lomu finanšu tirgos.

procentu likmju iespējas to iezīmes

To vērtībai piesaistīti daudzi finanšu instrumenti, tajā skaitā depozīti, kredīti, parāda vērtspapīri un atvasinātie tirgus instrumenti. EONIA ir naudas tirgus indekss, kas atspoguļo procentu likmi, uz kādu kredītiestādes Eiropas Savienībā ES un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas valstīs aizdod līdzekļus viena otrai uz nakti eiro valūtā bez nodrošinājuma.

EUR-Lex Access to European Union law

EONIA tiek plaši izmantots, raksturojot situāciju eiro zonas naudas tirgū, un kā etalona procentu likme naudas tirgus atvasināto finanšu instrumentu darījumos un parāda vērstpapīros. EURIBOR ir vidējais naudas tirgus eiro piedāvājuma bezriska procentu likmju indekss, kas tiek aprēķināts un publicēts pieciem dažādiem termiņiem — 1 nedēļa, 1 mēnesis, 3 mēneši, 6 mēneši un 12 mēneši. EURIBOR bieži tiek izmantots kā etalona procentu likme atvasināto finanšu instrumentu darījumos, parāda vērstpapīros, privātpersonu un uzņēmumu kredītos.

 • Kā izņemt naudu binārā opcijās
 • Procentu likmju nacionālās īpatnības
 • Parasti šajā laikā arī bankas kļūst dāsnākas un mēģina viena otru pārspēt ar pievilcīgākiem termiņnoguldījumu procentu likmju piedāvājumiem.
 • ECB procentu likmju tirdzniecība Forex un akciju tirgos Ir daudz faktoru, kas nosaka cenu kustību tirgos pēc ECB procentu likmju lēmuma publicēšanas.
 • Parāda vērtspapīri | Banka Citadele
 • EUR-Lex - O - EN - EUR-Lex
 • Noteikumi par patērētāja kreditēšanu

Savukārt parāda vērtspapīri 1. Etalona procentu likmes ir nozīmīgas arī monetārās politikas īstenošanā.

procentu likmju iespējas to iezīmes

Ja etalona procentu likme adekvāti atspoguļo situāciju atbilstošajā tirgū, tā ļauj novērtēt, kā monetārās politikas lēmumi ietekmē šo tirgu. Apzinot monetārās politikas lēmumu ietekmes kanālus, iespējams iedarboties uz atbilstošo tirgus segmentu, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Tā, piemēram, samazinot centrālās bankas galvenās procentu likmes, tiek samazinātas arī naudas tirgus etalona procentu likmes, kas ļauj bankām samazināt kredītu procentu likmes, tādā veidā veicinot kreditēšanu, kas ļauj attīstīties investīcijām un galu galā stimulēt ekonomiku.

Procentu likmju etalonu reformas Pastiprinātu tirgus dalībnieku un regulatoru uzmanību procentu likmju etaloni piesaistīja jau no Pēc trīs gadiem tika sākta oficiāla izmeklēšana, un turpmāko gadu laikā vairākas bankas, kas atradās LIBOR panelī, tika atzītas par vainīgām LIBOR manipulācijā un samaksāja iespaidīgus naudassodus.

procentu likmju iespējas to iezīmes

Pēdējā laikā vērojama tendence, ka etalonlikmju paneļos iekļauto banku skaits samazinās, īpaši tajos paneļos, kas bijuši iesaistīti skandālos. Panelī iekļauto banku skaita samazināšanās paaugstina paneļa koncentrāciju un var samazināt procentu likmju etalona reprezentativitāti.

Vēl viena problēma saistīta ar darījumu skaita samazināšanos, kas savukārt palielina svārstības procentu likmju etalona vērtībā.

Vēlos informēt, ka tekstā:

Drīz pēc šiem notikumiem finanšu tirgū bija skaidrs, ka etaloni to esošajā formātā ilgi pastāvēt vairs nevarēs un tie būs jāreformē. Šie principi ietvēra prasības attiecībā uz finanšu tirgus etalonu pārvaldību, kvalitāti un uzticamību.

Līdztekus citiem principiem tika noteikts, ka etaloniem jābalstās uz tirgus darījumiem, cik vien tas iespējams. Saskaņā ar ES interneta ienākumu peļņas nauda par indeksiem, to izmantošana no Pēc konsultācijām ar tirgus dalībniekiem tika pieņemts lēmums EONIA nereformēt un aizstāt ar jaunu etalonlikmi, bet attiecībā uz EURIBOR tika pieņemts lēmums to reformēt un procentu likmju iespējas to iezīmes metodoloģiju, ar kādu šī etalonlikme tiek noteikta.

Kas ir ECB procentu likmes?

Pēdējo gadu laikā naudas tirgū aktivitāte ir samazinājusies un darījumu apjoms, no kuriem tiek aprēķināta EONIA, sarucis 1. Kopējā tirgus aktivitātes samazinājums lielā mērā ir likumsakarīgs un skaidrojams ar likviditātes pieaugumu eiro naudas tirgū atbalstošas monetārās politikas rezultātā.

 1. Liktenim pilnībā sagriežoties salīdzinājumā ar pagājušo gadu, kad neviena no galvenajiem aktīvu klasēm nesniedza nekādus apmierinošus ieņēmumus, šī gada pirmais pusgads uzrāda labākos gada sākuma rezultātus kopš

Centrālās bankas veiktās aktīvu iegādes atbrīvo naudas līdzekļus, un pieaug likviditātes pārpalikums. Tā kā dalība EONIA panelī ir brīvprātīga, bankas pēc savas iniciatīvas var izstāties no paneļa un pārtraukt ziņot par saviem darījumiem. EONIA darījumu apjomam samazinoties, indeksa vērtība kļūst vairāk svārstīga un atkarīga no katra konkrētā darījuma, kas savukārt mazina konkrētā indeksa reprezentativitāti.

procentu likmju iespējas to iezīmes

EONIA apjoms mljrd. Arī aprēķina metodoloģija būs atšķirīga. EONIA atspoguļo banku aizdevumu likmes, un bankām ir iespēja piedalīties centrālās bankas operācijās.

Vēlos informēt, ka tekstā:

Patlaban ECB noteiktā noguldījumu iespējas uz nakti procentu likme ir Šiem dalībniekiem ir jāmeklē cita vieta, piemēram, kredītiestādes, kur turēt savus naudas līdzekļus. Šo depozītu likmēm formālas "grīdas" nepastāv, bet to nosaka tirgus. Ja pieprasījums noguldīt naudas līdzekļus ir lielāks nekā piedāvājums, tas naudas tirgus likmi "spiež" uz leju un tā var būt zem procentu likmju iespējas to iezīmes bankas noteiktās noguldījumu iespējas likmes.

Bigbank - atvēsinoši zemas procentu likmes.

Finanšu etaloniem ir liela nozīme finanšu tirgu veiksmīgā funkcionēšanā. Lai arī notiekošās pārmaiņas finanšu tirgus dalībniekiem īstermiņā sagādās neērtības, ilgtermiņā izmaiņas vērtējamas kā nozīmīgas un vajadzīgas un palīdzēs stiprināt uzticamību finanšu tirgiem. Tā pārvaldītājs ir Eiropas Naudas tirgus institūts.

 • Opcija nozīmē
 • «Latvijas Unibankas» procentu un ienesīguma likmju apskats — :: Dienas Bizness
 • Noteikumos lietotie termini: 2.
 • Parāda vērtspapīri Parāda vērtspapīri Parāda vērtspapīrs apliecina emitenta parāda saistības pret šo vērtspapīru turētāju.
 • monetārā politika Latvijā
 • Viss par eiro un ECB procentu likmju tirdzniecību
 • Prognozes par procentu likmes samazinājumu pacēla tirgus jaunos augstumos | Luminor
 • Etalona procentu likmju reformas: EONIA tiks aizstāta ar €STR

Svarīga informācija