Opcijas ekvivalenta vērtība

Datu tipi pamatnes programmās

Profesors Andrejs Ērglis: Latvija pēc Covid-19

S ISO jutības poga S ISO jutības poga Turiet nospiestu S pogu un groziet galveno grozāmo komandu pārslēgu, lai noregulētu kameras gaismas jutību atbilstoši pieejamajam apgaismojumam.

Pašreizējais iestatījums tiek parādīts uzņemšanas displejā un vadības panelī.

ienākumi internetā un tā veidi

S poga Galvenais grozāmais komandu pārslēgs ISO jutība Jo augstāka ir ISO jutība, jo mazāk gaismas vajag ekspozīcijai, ļaujot izvēlēties lielāku aizvara ātrumu vai mazāku apertūras atvērumu, tomēr pastāv lielāka iespēja, ka attēlu ietekmēs trokšņi brīvi izvietoti, spilgti pikseļi, aizmiglojums vai līnijas.

Trokšņi ir īpaši iespējami iestatījumiem robežās no Hi 0.

kāds darbs internetā bez ieguldījumiem

Izmantojiet spilgtā apgaismojumā lielākiem apertūras atvērumiem vai lēnākiem aizvara ātrumiem. Gaišajos apgabalos var tikt zaudētas dažas detaļas; vairumā gadījumu ieteicams izmantot minimālās vai augstākas ISO jutības vērtības. Ja ir iespējota automātiskā ISO jutības vadība, ISO jutība tiks noregulēta automātiski, ja, izmantojot ar S pogu un galveno grozāmo komandu pārslēgu atlasīto vērtību, nav iespējams panākt optimālu ekspozīciju.

Priekšlikums paredz iespēju atbalstīt vismaz piecu uzņēmumu akciju emisiju un vismaz piecu uzņēmumu obligāciju emisiju un tai sekojošu kotāciju biržā.

Ja tiek mainīta lietotāja atlasītā jutības vērtība, izmainītā vērtība opcijas ekvivalenta vērtība parādīta displejā. Ekrāns Vadības panelis Automātiska ISO jutības vadība Ja, esot iespējotai automātiskai ISO jutības vadībai, lietotāja atlasītā ISO jutība ir lielāka par vienumam Maximum sensitivity Maksimālā jutība atlasīto jutību, tiks izmantota lietotāja atlasītā vērtība.

visas vietnes par naudas pelnīšanu internetā

Ja tiek izmantota zibspuldze, aizvara atbrīvošanas ātrums tiks ierobežots robežās no pielāgotajam iestatījumam e1 Flash sync speed Zibspuldzes sinhronizācijas ātrums līdz pielāgotajam iestatījumam e2 Flash shutter speed Zibspuldzes aizvara ātrums atlasītajām vērtībām.

Svarīga informācija