Nevaldāma tirdzniecība, Vai esam gatavi tirdzniecībā pārņemt Eiropas tradīcijas? :: Dienas Bizness

Kā iegrožot nevaldāmu apetīti / Diena

Katru dienu vadītāji pieņem neskaitāmus lēmumus un saskaras ar nepieredzētām problēmām.

nevaldāma tirdzniecība

Kas darbojās vēl vakar, šodien jau ir mainījies. Ātrums ir nevaldāms, likmes augstas, taču gandarījumu rod tie vadītāji, kas savas komandas vada tā, lai sasniegtu izcilus rezultātus.

nevaldāma tirdzniecība

Kā vadītāji var tikt līdzi un izcelt sevi un savas komandas laikā, kad viss mainās tik strauji? Seminārā runāsim nevaldāma tirdzniecība 1.

nevaldāma tirdzniecība

Par vadītāju izaicinājumiem un to, kas kavē sasniegt izcilus rezultātus darbā; 2. Par 4 lomām, kuras palīdz vadītājiem sasniegt izcilus rezultātus; 3.

nevaldāma tirdzniecība

Ieskats 4 lomās: Vairo uzticību, Radi vīziju, Īsteno stratēģiju, Attīsti potenciālu. Ieguvumi: Izprast šo lomu nozīmī vadītāja attīstībā: Uzticības vairošana, sākot ar paša rakstura un komepences stiprināšanu.

Kopīgas vīzijas un stratēģijas radīšana, spēt komunicēt to tik spēcīgi, lai pārējie vēlētos šajā piedzīvojumā doties līdzi Vīzijas un stratēģijas īstenošana kopā un ar citu palīdzību, līdz rezultāts ir sasniegts Potenciāla attīstīšana citos vadītājos un viņu snieguma uzlabošana ar pastāvīgu atgriezenisko saiti un koučingu Semināru nevaldāma tirdzniecība Mārtiņš Martinsons, FranklinCovey Latvia vadītājs un FranklinCovey sertificēts treneris un koučs.

nevaldāma tirdzniecība

Mārtiņš Martinsons praktisko pieredzi ieguvis vadības, nevaldāma tirdzniecība vadības un mārketinga jomās. Kopš Mārtiņš patiesi izprot klientu un piedāvā atbilstošākos risinājumus dažādās problēmsituācijās gan vadības, gan darbinieku līmenī.

Svarīga informācija