Kas un kā nopelnīja naudu noguldījumos, Uzkrājumi palīdz realizēt mērķus

kas un kā nopelnīja naudu noguldījumos

kas un kā nopelnīja naudu noguldījumos

Vērtspapīri Saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", ar nodokli tiek aplikti privātpersonu ienākumi no kapitāla tajā skaitā arī procentu ienākumi, kas gūti no noguldījuma termiņnoguldījumātādēļ vēlamies paskaidrot, kā notiek minētā nodokļa iekasēšana. Likumā ir noteikts, ka nodoklis par ienākumiem no noguldījuma procentiem ir jāmaksā ienākumu gūšanas dienā, proti, procentu izmaksas brīdī sākot ar Jūs varat plānot sava noguldījuma veikšanu vai saņemšanu — SEB banka automātiski ieturēs nodokli veiks nodokļa samaksu Jūsu vietā procentu izmaksas brīdī.

kas un kā nopelnīja naudu noguldījumos

Latvijas Republikas Noguldījumu garantiju likums paredz garantēto atlīdzību noguldījuma apmērā bet ne vairāk kā EUR vienam noguldītājam, ja noguldījums nav pieejams. Papildu atlīdzība līdz EUR  iespējama par šādiem privātpersonas noguldījumiem triju mēnešu laikā kopš dienas, kad veikts sākotnējais noguldījums: naudas summas no darījumiem ar personai piederošu dzīvošanai paredzētu nekustamo īpašumu; personai izmaksāti sociālie pabalsti, kompensācijas un normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos citiem sociāliem mērķiem paredzēti noguldījumi; kompensācija par krimināla rakstura kaitējumu vai personas nepatiesu notiesāšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Ja noguldītājam ir vairāki garantētie noguldījumi, tos summē un uzskata par vienu garantēto noguldījumu.

kas un kā nopelnīja naudu noguldījumos

Garantēto atlīdzību izmaksā tikai tiem noguldītājiem, kuru prasību atzinis likvidators vai administrators. Noguldījumu nepieejamības gadījums kas un kā nopelnīja naudu noguldījumos ar tiesas nolēmumu par kredītiestādes maksātnespēju un bankrota procedūras uzsākšanu.

Garantētā atlīdzība netiek izmaksāta par atsevišķu, likumā noteiktu klientu noguldījumiem, reālo iespēju problēmas, finanšu iestāžu, ar kredītiestādi saistītu personu, to radinieku u.

kas un kā nopelnīja naudu noguldījumos

Svarīga informācija