Kā finanšu metodi

kā finanšu metodi

Sākumlapa » Grāmatvedības un finanšu datu apkopošana un analīze st.

ieguldot internetā, kas tas ir

Pieteikšanās ir noslēgusies! Mācības pieaugušajiem 5.

Vairāk par horizontālo finanšu analīzi

Grāmatvedības un finanšu datu apkopošana un analīze st. Pieteikšanās notiek līdz Lai uzzinātu jaunākās aktualitātes lūdzu sekojiet informācijai mūsu mājaslapā, Facebook un Instagram. Profesionālās pilnveides izglītības programmas apraksts Izmaksas: Ilgums: akadēmiskās stundas 1 akadēmiskā stunda — 45 min.

Apmācību programma ir orientēta uz dalībnieku grupām ar priekšzināšanām, gan bez priekšzināšanām un ietver galvenās tēmas: 1.

Kursa pasniedzēji

Finanšu pārskata informācijas kvalitātē bilance un peļņas vai zaudējumu aprēķinu veikšana, izmantojot Excel. Finanšu analīzes un analīzes digitālo rīku nozīme uzņēmumu vadībā un finanšu lēmumu pieņemšanā. Finanšu analīzes metodes, izmantojot digitālos vispārpieejamos datu analīzes rīkus.

Horizontālā pagaidu analīze sastāv no finanšu pārskatu rādītāju salīdzināšanas ar iepriekšējo periodu rādītājiem. Visizplatītākās horizontālās analīzes metodes ir:? Tajā pašā laikā īpaša uzmanība tiek pievērsta gadījumiem, kad izmaiņas vienā rādītājā pēc ekonomiskā rakstura neatbilst izmaiņām citā rādītājā. Tiek veikta vertikālā analīze, lai noteiktu kopējo bilances rādītāju atsevišķu bilances posteņu īpatnējo svaru un pēc tam salīdzinātu rezultātu ar iepriekšējā perioda datiem. Tendences analīze balstās uz pārskata rādītāju relatīvo noviržu aprēķināšanu vairākiem periodiem ceturkšņiem, gadiem no bāzes perioda līmeņa.

Finanšu analīzes datu novērtēšana un attēlošana lēmumu pieņemšanai, izmantojot MS Excel. Būtiskākie nosacījumi finanšu plānošanā.

Ieva Aizsila: Aktuālas metodes darba vadības un pārraudzības uzlabošanai finanšu pārskata sagatavošanas un pārbaudes procesā

Izmaksu klasifikācija, produkta pašizmaksas noteikšanā, veiksmīgu finanšu lēmumu pieņemšanai. Uzņēmuma budžeta plānošanas pamatprincipi un mūsdienu tehnoloģiju kā finanšu metodi plānošanas procesā Excel un Tilde datorprogrammās.

pelnīt naudu internetā no viedtālruņa bez ieguldījumiem

Kritiskā punkta analīzes izmantošana finanšu lēmumu pieņemšanā. Lēmumu pieņemšana nenoteiktības apstākļos. Programmas mērķi Sniegt zināšanas un prasmes finanšu datu analīzē, finanšu plānošanā un pārskatu sagatavošanā, lai veicinātu prasmes risināt uzņēmumu finanšu problēmas, izmantojot datu analīzes, novērtēšanas un plānošanas metodes, izmantojot vispārpieejamās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas.

Galvenās kā finanšu metodi Finanšu pārskati - galvenais informācijas avots, finanšu vadības sistēma, ekspresdiagnostika un finansiālā stāvokļa analīze, finanšu analīzes datu novērtēšana un attēlošana lēmumu pieņemšanai MS Excel un Tildes datorpgorammās, uzņēmuma budžeta plānošanas pamatprincipi u.

Mācību metodes Lekcijas, debates, diskusijas, situāciju izspēle un analīze, prezentācijas, komandas darbs, patstāvīgais darbs, praktiskās mācības, darbs ar datorprogrammām.

UZŅĒMUMA FINANŠU ANALĪZE. TEORIJA UN PRAKTISKĀ PIELIETOŠANA

Izglītības programmas dokuments Valsts atzīta apliecība par profesionālās pilnveides izglītības programmas apgūšanu. Biežākie jautājumi Radušies jautājumi par mācību procesu? Pieteikšanās kursam Ja jums rodas papildu jautājumi par pieteikšanos, lūdzu, sazinieties ar mums e-pastā: info magneticpro. Biežāk uzdotie jautājumi Apmācības — nodarbības notiek digitālā vidē, tāpēc apmācāmajam ir nepieciešams dators vai planšetdators ar interneta pieslēgumu, viedtālrunis ar WhatsApp aplikāciju.

piešķirtais variants

Svarīga informācija