Ienākumi ar tīkla palīdzību,

Aicina Latvijā paaugstināt garantēto minimālo ienākumu; ministrija skeptiska / Raksts / network-bloggers.com

Sociālās stratēģijas tīkla darbība šogad beidzas. Valsts ekonomiskie rādītāji uzlabojas, krīzes sekas gan atkāpjas gausāk, mazinās arī trūcīgo skaits, tomēr tādi ir un būs. Šogad drošības tīkla stratēģijai beidzas pagarinājuma termiņš. Nākamajā gadā atbalsts turpināsies, taču ar izmaiņām.

Sākotnēji bija paredzēts, kas Sociālās drošības tīkla stratēģija, kas sāka pastāvēt Tomēr pērn novembrī valdība par "sociālo spilvenu" dēvētās stratēģijas darbības termiņu pagarināja vēl uz gadu Stratēģijas pasākumu ietvaros valsts sniedz atbalstu pašvaldībām, lai iedzīvotājiem ar viszemākajiem ienākumiem būtu iespējams saņemt garantētā minimālā ienākumu līmeņa GMI un dzīvokļa pabalstus atbildīgā Labklājības ministrija ; būtu nodrošināta pamata veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība atbildīgā Veselības ministrija ; būtu nodrošināta sabiedriskā transporta pakalpojumu pieejamība atbildīgā Satiksmes ministrija.

Reklāmas tīkla pielāgotās cenas veids

Labklājības ministrijas LM informatīvajā ziņojumā "Par Sociālās drošības tīkla stratēģijas ieviešanas gaitu Atbilstoši likumam "Par valsts budžetu Trūcīgo mazāk, taču ne maz LM ziņojumā secināts, ka gada pirmajos sešos mēnešos trūcīgo personu skaits valstī pakāpeniski samazinās. Līdz ar to samazinās arī GMI un dzīvokļa pabalsta saņēmēju skaits. Ziņojumā izklāstīts, ka trūcīgo personu skaita izmaiņas ietekmēja Jūnijā stājās spēkā grozījumi MK GMI pabalstu arī šogad uz pusēm finansē pašvaldības un valsts.

Maksimālais GMI pabalsta saņēmēju skaits - 64,3 tūkstoši — šogad bija februārī, tas samazinājies līdz 53,4 tūkst. Vidējais GMI pabalsta lielums vienam cilvēkam mēnesī svārstījies starp 26,35 latiem februārī un 25,38 latiem jūnijā.

tirdzniecība pēc cenu darbības bināro opciju

GMI pabalsta saņēmēju īpatsvars starp visām par trūcīgām atzītajām personām bijis 39,3 procenti. Līdz 1. Šajos četros mēnešos dzīvokļa pabalstu saņēmušo personu skaits mēnesī pieaudzis no 59,1 tūkst. Dzīvokļa pabalstu no visām trūcīgām personām kopumā saņēmuši 29,94 procenti.

Kā dubultot savu pārdošanas apjomu nākamajās 30 dienās ar sistemātisku pieeju!

LM ziņojumā norāda, ka šis rādītājs ir vairāk nekā divas reizes zemāks par gadam prognozētajiem 75 procentiem. Tas nozīmē, ka trūcīgās personas vēl joprojām nesaņem pietiekamu pašvaldības atbalstu īres un komunālo maksājumu segšanā.

opciju bonuss reālā kontā

Tas skaidrojams ar to, ka pašvaldības saistošajos noteikumos ir paredzējušas, ka tās sniedz palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanai plašākam iedzīvotāju lokam ne tikai trūcīgajām personāmturklāt ne visām trūcīgajām personām ir nepieciešams pašvaldības atbalsts arī dzīvokļa jautājuma risināšanai. Latvijas pašvaldības katru mēnesi ienākumi ar tīkla palīdzību pieprasījušas līdzfinansējumu, vienai pašvaldībai tas atteikts par pārkāpumiem sociālajā dienestā.

Veselības aprūpes grozs trūcīgajiem Šogad pacientu ienākumi ar tīkla palīdzību un līdzmaksājumu kompensācija, diennakts stacionāra pakalpojumu, kā arī zāļu vai medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācija paredzēta tikai trūcīgajiem, ne vairs kā iepriekš — arī cilvēkiem ar zemiem ienākumiem.

Pirmajā pusgadā ambulatoro apmeklējumu un hospitalizācijas gadījumos ienākumi ar tīkla palīdzību sniegšana un pacienta iemaksas kompensēšana nodrošināta   gadījumā, kas ir apmēram uz pusi mazāk nekā Tā kā izdevumus par zālēm kompensē tikai trūcīgām personām iepriekš arī personām ar ienākumiem līdz latiem mēnesīmazinājies pieprasījums zāļu kompensācijai, salīdzinot ar iepriekšējo gadu.

Pirmajā pusgadā vidēji mēnesī kompensējamās zāles izsniegtas pret 13 receptēm, Šogad pacienti ar insultu pēc hospitalizācijas papildus var saņemt mājās ergoterapeita un fizioterapeita pakalpojumus. No stratēģijas līdzekļiem mājas aprūpes pakalpojumi tiek apmaksāti visiem pacientiem, ne tikai personām ar zemiem ienākumiem. Pārskata periodā nodrošinātas mājas aprūpes vizītes.

LM ziņojumā uzsvērts, ka mājas aprūpes pakalpojuma apjoms kopš tā ieviešanas brīža ir būtiski pieaudzis.

Vēl viens atbalsts ir pacientu ar garīgās veselības problēmām aprūpe dienas stacionāros. Psihiatrijas profila dienas stacionāru pakalpojumi ļauj saīsināt ārstēšanās ilgumu diennakts stacionāros, novērst nevajadzīgas hospitalizācijas, veicina pacientu ātrāku atlabšanu pēc izrakstīšanās no diennakts stacionāra, nodrošina rehabilitāciju un remisijas perioda nostabilizēšanu, sekmē pacienta integrēšanos sabiedrībā.

No stratēģijas līdzekļiem pirmajā pusgadā nodrošināta pacientu ar garīgiem traucējumiem aprūpe dienas centros. Otra māsa - "uz papīra"?

  1. Reklāmu kopai paredzētie reklāmas tīkla iestatījumi Reklāmu kopai paredzētie reklāmas tīkla iestatījumi Katrai reklāmu kopai ir trīs reklāmas tīkla iestatījumi: elastīgā sasniedzamība, reklāmas tīkla pielāgotās cenas veids un mērķauditorijas atlases optimizācija.
  2. Google partneru programma Par demogrāfisko mērķauditorijas atlasi Izmantojot demogrāfisko mērķauditorijas atlasi programmā Google Ads, varat sasniegt konkrētu to potenciālo klientu grupu, kuri, ļoti iespējams, atbildīs noteiktiem vecuma, dzimuma, vecāku statusa vai mājsaimniecības ienākumu kritērijiem.
  3. Reklāmu kopai paredzētie reklāmas tīkla iestatījumi - Google Ads redaktors Palīdzība
  4. Aicina Latvijā paaugstināt garantēto minimālo ienākumu; ministrija skeptiska / Raksts / network-bloggers.com
  5. Autori: Sabīne Bērziņa LTV Ziņu dienests Latvijā ar pirmo pieturu Bauskā ieradies apvienības "Eiropas Pretnabadzības tīkla" autobuss, kas devies Eiropas tūrē, aicinot celt iedzīvotāju garantētos minimālos ienākumus.

Stratēģijas nosacītajā veselības aprūpes grozā iekļaujas arī otras māsas piesaistīšana ģimenes ārstu praksēs. Otras māsas pamatuzdevums ir aicināt pacientus uz profilaktiskajām peļņa no bināro opciju pārskatiem, izglītot ģimenes ārsta pacientus par veselīgu dzīvesveidu, fiziskajām aktivitātēm, nodrošināt hronisko pacientu aprūpi, apzināt pie ģimenes ārsta reģistrētos trūcīgos pacientus.

Lielā daļā prakšu otrās māsas neveic ierakstus ambulatorās kartēs vai kādā citā medicīniskā dokumentācijā, kas apliecinātu MK Pret praksēm, kuras nav izpildījušas kādu no minētajām prasībām, Veselības inspekcija ierosinājusi administratīvo lietu.

strādāt pie binārām opcijām, kas tas ir

Otrās māsas piesaistei ģimenes ārstu praksēs šogad plānoti vairāk nekā 4 miljoni latu. Pirmajā pusgadā izlietots nepilns pusotrs miljons.

strādā pēc izvēles

LM ziņojumā tas skaidrots ar to, ka liels skaits otrās māsas ārstu praksēs uzsāka darbu gada otrajā ceturksnī, tāpēc paredzētie līdzekļi pirmajā pusgadā netika apgūti atbilstoši plānotajam. Tālrunis - visiem Šogad turpina darboties Ģimenes ārstu konsultatīvais tālrunis Šī tālruņa pieejamība vakara un nakts stundās, kā arī brīvdienās dod iespēju pacientam pēc ģimenes ārsta darba laika iegūt nepieciešamo medicīnisko konsultāciju akūtu saslimšanu un hronisku slimību paasinājumu gadījumos, mazinot zvanu un izsaukumu skaitu Neatliekamajam medicīniskās palīdzības dienestam.

Tā ir iespēja saņemt mediķu padomu vienkāršāku saslimšanu gadījumos. Atbalsts pārvadātājiem Pārvadātājiem, kas sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus reģionālajos starppilsētu un reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos un republikas pilsētu nozīmes maršrutos, nodrošināta zaudējumu kompensācija par pasažieru ar braukšanas maksas atvieglojumiem pārvadāšanu vairāk nekā 5,5 milj.

Sociālās stratēģijas tīkla darbība šogad beidzas. gadā atbalstu turpinās - LV portāls

Reģionālajos starppilsētu un reģionālajos vietējās nozīmes maršrutos no 27,26 miljoniem braucienu 3,46 miljoni bijuši ar maksas atvieglojumiem, kurus izmantojuši: pirmsskolas vecuma bērni —   braucienu skaits ; bāreņi un bez vecāku gādības palikuši bērni — ; personas ar 1.

Stratēģijas tīkls paredzēts līdz gada beigām. Kas būs tā vietā Valdības dokumentā šī kompaktā "sociālā spilvena" darbības beigu termiņš ir šā gada LM Komunikācijas nodaļas vadītāja Marika Kupče informēja, ka labklājības jomas pasākumiem Nākamgad paredzēts mazāks GMI.

tirdzniecības robotu darbības princips

Ministru kabinets un Latvijas Pašvaldību savienība LM pārstāve izklāstīja ieceres arī par pārējo atbalsta jomu finansējumu. Lai nodrošinātu stratēģijas veselības aprūpes pasākumu ienākumi ar tīkla palīdzību, izskatot valsts pamatbudžeta prioritāros pasākumus, Ministru kabinets apstiprināja valsts budžeta līdzekļu novirzīšanu Veselības ministrijai 16,15 milj.

Ienākumi ar tīkla palīdzību Satiksmes ministrijai piešķirts papildu finansējums ar braukšanas maksas atvieglojumiem saistīto zaudējumu segšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem 11, miljonu latu apmērā.

Par sociālās drošības tīkla daļu — garantētā minimālā ienākuma pabalstu GMI — otrdien, 9. Deputāts Igors Pimenovs Saskaņas centrs lūdza paskaidrot situāciju, kāda var veidoties, ja valsts vairs nepiedalīsies GMI maksāšanā, savukārt iedzīvotāju ienākuma nodokļa ieņēmumu sadale starp valsti un pašvaldībām saglabāsies tādā pašā proporcijā kā šogad Ministru prezidents Valdis Dombrovskis skaidroja, ka arī pirms krīzes ienākumi ar tīkla palīdzību minimālā ienākuma pabalstu maksāja tikai no pašvaldību budžeta.

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Krīzes laikā vairākus gadus šos pabalstus līdzfinansēja valsts. Pašreiz, pakāpeniski samazinot sociālā drošības tīkla krīzes laika pasākumus, valsts līdzmaksājumu nākamgad neparedz.

Sociālās drošības stratēģijas tīkls tika veidots nevis kā pastāvīgs, bet kā pagaidu tīkls krīzes periodam, atgādināja premjers. Līdz ar to notiek atgriešanās pirmskrīzes situācijā. Pēc Pašvaldību savienības ierosinājuma Labklājības ministrija piekritusi, ka GMI apmērs nosakāms 35 latu apmērā, ļaujot pašvaldībām šo summu palielināt.

Elastīgā sasniedzamība

Savukārt, saglabājot iedzīvotāju ienākuma nodokļa proporciju, ir paredzēti divi atbalsta mehānismi: pirmais — papildu dotācija lielajām republikas pilsētām ar zemākiem paredzētajiem ieņēmumiem, palielinot to ieņēmumus līdz līmenim, kas ir nākamai pašvaldībai ar zemāk vērtētajiem ieņēmumiem uz cilvēku.

Tādas pašvaldības ir Latgalē un arī citās pašvaldībās, kurās situācija ir vissmagākā. Dombrovskis informēja, ka saskaņā ar prognozēm ieņēmumi nākamajā gadā, salīdzinot ar šo gadu, palielināsies pilnīgi visām pašvaldībām. Izlasi par iespējām to izmantot! Labs saturs.

Svarīga informācija