Ieņēmumi programmētājam internetā. Programmētāju pakalpojumi - Cenas un Atsauksmes

Profesiju atalgojums

kā nopelnīt 100 internetā bez ieguldījumiem kā jūs varat nopelnīt naudu, neieguldot naudu

Valsts ieņēmumu dienests Evita Teice-Mamaja, Sabiedrisko attiecību daļas galvenā speciāliste Par fiziskās personas saimniecisko darbību ir uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Saimnieciskā darbība ietver arī ar uzņēmuma līguma izpildi saistīto darbību, profesionālo darbību, nekustamā īpašuma apsaimniekošanu, komercaģenta, māklera un individuālā komersanta darbību.

Fiziskās personas darbība kvalificējama kā saimnieciskā darbība, ja tā atbilst vienam no šādiem kritērijiem: darījumu regularitāte un sistemātiskums trīs un vairāk darījumu taksācijas periodā vai pieci un vairāk darījumu ieņēmumi programmētājam internetā taksācijas periodos ; ieņēmumi no ieņēmumi programmētājam internetā pārsniedz 14 un vairāk eiro taksācijas gadā; darbības ekonomiskā būtība vai personas īpašumā esošo lietu apjoms norāda uz sistemātisku darbību ar mērķi gūt atlīdzību.

Java un Android kurss - #1 Ievads datorikā

Nodokļu maksātāja pienākums ir pirms saimnieciskās darbības uzsākšanas reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējam, norādot saimnieciskās darbības jomu, kurā maksātājs veiks saimniecisko darbību.

Jautājumu iesniegšanas noteikumi Labs saturs.

strādāt ar iespēju prme bnary binārās opcijas

Svarīga informācija