Ieņēmumi no iespējām no nulles,

Nulles budžeta anatomija

ieņēmumi no iespējām no nulles

FATCA ziņojumu formāts ir saistošs gan ziņojumiem, kas satur informāciju par kontiem, par kuriem jāsniedz ziņojums, gan nulles ziņojumiem. Ziņojums jebkurā citā formāta netiks pieņemts un tiks noraidīts.

ieņēmumi no iespējām no nulles

Vēršam uzmanību, ka sākot ar Ja ziņojuma ieraksta identifikators DocRefID saturēs neatļautas rakstu zīmes un simbolus, ziņojums tiks noraidīts. Nelielu un administratīvu kļūdu piemēri: datu lauki ir tukši vai aizpildīti daļēji; izmantots neatbilstošs formāts; informācija ir bojāta.

ieņēmumi no iespējām no nulles

Ievērojamas neatbilstības piemēri: nekorektas informācijas par finanšu kontiem sniegšana ar nodomu; pieprasītās informācijas nesniegšana tīši vai nolaidības dēļ; neprecīzas vai nekorektas informācijas sniegšana par finanšu iestādi; atkārtota FATCA ziņojuma neiesniegšana vai sniegšanas termiņa atkārtota kavēšana. Informāciju sniedz gan par fiziskajām, gan arī juridiskajām personām iekļaujot informāciju par trastiem un nodibinājumiem. Informācijas apmaiņa notiks vienu reizi gadā sākot ar Globālais ziņošanas standarts Eiropas Savienības dalībvalstīs tiek ieviests pamatojoties uz Padomes No

ieņēmumi no iespējām no nulles

Svarīga informācija