Ieņēmumi no 24 iespējām. Mājokļa izīrētāja izvēles iespējas nodokļu maksāšanā - LV portāls

VID 2020.gada 24.septembrī plāno iznīcināt valstij piekritīgo mantu

ieņēmumi no 24 iespējām

Iespējamie atbalsta pasākumi NĪN maksātājiem, kuri cietuši Covid radītās ietekmes rezultātā 1. NĪN termiņa pagarināšanas uz 3 gadiem Covid Saskaņā ar Covid infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 4.

ieņēmumi no 24 iespējām

Nodokļu maksātājs ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc maksājuma termiņa iestāšanās iesniedz nodokļu administrācijai pamatotu iesniegumu. Nodokļu administrācijai ir tiesības nokavēto nodokļu ieņēmumi no 24 iespējām samaksu sadalīt termiņos vai atlikt uz laiku līdz trim gadiem, skaitot no iesnieguma iesniegšanas dienas.

Termiņa pagarinājumam var pieteikties pamatojoties uz   Lai izvērtētu nodokļu maksātāja atbilstību noteiktiem kritērijiem Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldei būs jāpieprasa papildus informācija Valsts ieņēmumu dienestam.

Petraviča: Lielajām pensijām varētu palielināt nodokli no 20 uz 50 procentiem

Lai paātrinātu lēmuma pieņemšanu nodokļu maksātājam vienlaicīgi Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā jāsniedz piekrišana Valsts ieņēmumu dienestam nodokļu maksātāja datu nodošanai Rīgas pašvaldībai. Minētais atbalsts paredzēts tikai godprātīgiem nodokļu maksātājiem, t.

ieņēmumi no 24 iespējām

Iesniegums NĪN samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai Covid 2. Nodokļu maksātājam motivētu iesniegumu, kas apliecina nepārvaramas varas barjeras iespējas, kuru rezultātā radies nodokļu samaksas termiņa kavējums, jāiesniedz ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc maksājuma termiņa.

Nokavētajam nodokļu maksājumam, kura samaksai ir piešķirts termiņa pagarinājums, netiek aprēķināta nokavējuma nauda.

ieņēmumi no 24 iespējām

Iesniegums NĪN samaksas termiņa pagarinājuma piešķiršanai termiņa nokavējums radies nepārvaramas varas rezultātā 3. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu iesniedz ne vēlāk kā 15 dienas pēc maksājuma termiņa iestāšanās.

Piešķirot nodokļu samaksas termiņa pagarinājumu, nokavētajam nodokļu maksājumam tiek aprēķināta nokavējuma nauda 0. Nodokļu maksātājs motivētu iesniegumu iesniedz, pirms beidzies nokavētā maksājuma termiņa pagarinājuma samaksas termiņš.

ieņēmumi no 24 iespējām

Iesniegums jāiesniedz 6 mēnešu laikā no bezstrīdus lēmuma pieņemšanas brīža. Šajā gadījumā nokavētajiem nodokļa maksājumiem tiek piemērota nokavējuma nauda 0.

ieņēmumi no 24 iespējām

Papildu informācija.

Svarīga informācija