Attālās ienākumu idejas. Vēlos informēt, ka tekstā:

attālās ienākumu idejas

Digitālais mārketings un tīmekļa vietņu izstrāde Digitālā mārketinga instrumenti: sociālo tīklu mārketings un Google Ads Notikumu un kultūras pasākumu organizācija tiešsaistē Organizācijas darba nodrošināšana un semināru, darbnīcu un konsultāciju vadīšana tiešsaistē Detalizēta informācija par LU piedāvājumu  VUMC mājaslapā.

attālās ienākumu idejas

Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot attālās ienākumu idejas attiecības, un strādājoši pensionāri.

Jaunums — katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes neatkarīgi no pieteikšanās kārtu skaita, taču vienlaicīgi mācīties var tika vienā izglītības programmā.

attālās ienākumu idejas

Mācību grupu komplektēšana un mācības tiem, kas pieteiksies attālināto mācību kārtā, sāksies Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas, savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju mācību laikā. Attālinātām mācībām LU pieteikšanās norit  tiešsaistē mājaslapā,  izmantojot latvija.

attālās ienākumu idejas

Plašāka informācija par uzņemšanas nosacījumiem, mācību un atbalsta iespējām, nepieciešamajiem digitālajiem rīkiem un programmatūru attālināto mācību kārtā ir publicēts projekta tīmekļa vietnē  www.

Svarīga informācija