Visu darījumu centrs.

visu darījumu centrs

Visu darījumu centrs dalībniekiem izvirzījām ļoti augstas kvalitātes prasības un rūpīgi vērtējām visus iesniegtos piedāvājumus, ņemot vērā unikālos darījumu centra arhitektūras, tehniskos un inženiertehniskos risinājumus. Tāpēc iespēju piedalīties šī iespaidīgā projekta īstenošanā uzskatām par augstāko mūsu kompetences un pieredzes novērtējumu.

Pirmajā kārtā ietilpst biroju ēkas un pazemes autostāvvietas būvniecība ar kopējo platību 29,5 tūkstoši kvadrātmetru.

visu darījumu centrs

Līguma summa ir virs 31 miljona eiro neskaitot PVN. Pirmās kārtas darbus plānots pabeigt Par otrās kārtas būvniecības uzsākšanu tiks lemts 12 mēnešu laikā no līguma parakstīšanas dienas.

visu darījumu centrs

Otrajā kārtā ietilpst biroju ēkas būvniecība bināri 60 sekundes kopējo platību 15,6 tūkstoši kvadrātmetru. Līguma summa ir virs 17 miljoniem eiro neskaitot PVN.

visu darījumu centrs

Visu kompleksu plānots pabeigt Mantojuma aizsardzības prasības jaunbūvējamām ēkām, īpaši augstceltnēm, ir ļoti stingras. Jaunais darījumu centra komplekss ir projektēts un tiks būvēts atbilstoši šīm prasībām, vienlaikus apvienojot modernus arhitektūras risinājumus, enerģētisko ilgtspēju un inženiertehniskas inovācijas.

Pozitīvākos vērtējumus projekts visu darījumu centrs ekoloģijas un zemes izmantojuma, ūdenssaimniecības, transporta, atkritumu apsaimniekošanas kategorijā. Ēkās tiks izmantota ģeotermiskā apkure, klusas ventilācijas sistēmas, tiks nodrošināts maksimālais dienas gaismas daudzums vienai darba vietai.

visu darījumu centrs

Abu ēku piektajos stāvos tiks ierīkotas plašas zaļās terases. Projektā tiks izmantoti atjaunojamās enerģijas avoti, kas atbilst augstajām modernām ēkām izvirzītajām prasībām un gandrīz nulles enerģijas ēku standartam.

Atbalsta centrs Vadības panelis Vadības panelī ir pieejama noderīga analīze par visiem darījumiem.

Alusta otsimist.

Svarīga informācija