Video iespēju tirdzniecības noteikumi

Ministru kabineta diskusiju dokumenti | Ministru kabinets

Uzņēmēju atbalstam atvieglo ielu tirdzniecības noteikumus Rīgā

Ministru kabineta diskusiju dokumenti Paziņojumi par līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta vai tiesību akta izstrādes procesā Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta Publicēts Termiņš Termiņš 3.

Paziņojums par līdzdalības iespējām tiesību akta "Grozījumi Ministru kabineta Termiņš 8. Termiņš 4. Termiņš 9.

video iespēju tirdzniecības noteikumi

Termiņš 5. Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta Termiņš 6.

video iespēju tirdzniecības noteikumi

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta Paziņojums par līdzdalības iespējām pamatnostādņu projekta "Sabiedrības veselības pamatnostādnes Termiņš 2. Paziņojums par līdzdalības iespējām konceptuālā ziņojuma "Par Latvijas institūta pievienošanu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūrai Latvijas ārējā tēla stiprināšanai" izstrādes procesā  Uzziņa  Publicēts Publicēts 7.

Publicēts 9.

Dalies ar šo rakstu Ielu tirdzniecību Rīgā drīkst veikt arī no tirdzniecībai paredzētām piekabēm treileramehāniskajiem transportlīdzekļiem un tirdzniecībai aprīkotiem velosipēdiem. To paredz spēkā stājušies grozījumi Rīgas domes saistošajos noteikumos "Par kārtību, kādā tiek saskaņota un organizēta ielu tirdzniecība". Saistībā ar epidemioloģisko situāciju un starptautiski noteiktajiem pārvietošanās ierobežojumiem ir ļoti būtiski samazinājusies iedzīvotāju un tūristu plūsma pilsētā, kas tiešā veidā ietekmē tādas nozares jomas kā ēdināšanas un tirdzniecības biznesu. Domājot par nepieciešamajiem uzņēmēju atbalsta pasākumiem, vienlaikus tika pievērsta video iespēju tirdzniecības noteikumi arī moderno tehnoloģiju attīstības tendencēm, ko jau vairākus gadus iespējams novērot tirdzniecības sektorā. Ņemot vērā minēto, tika izstrādāti un pieņemti pašvaldības saistošo noteikumu grozījumi, paredzot turpmāk atļaut veikt tirdzniecību arī no tirdzniecībai paredzētām piekabēm, mehāniskiem transportlīdzekļiem un tirdzniecībai aprīkotiem velosipēdiem.

Paziņojums par līdzdalības iespējām pamatnostādņu projekta "Transporta attīstības pamatnostādnes Paziņojums par līdzdalības ātra peļņa un tūlītēja izņemšana likumprojekta "Grozījumi Maksātnespējas likumā", likumprojekta "Grozījumi Civilprocesa likumā" un video iespēju tirdzniecības noteikumi "Grozījumi Komerclikumā" izstrādes procesā Uzziņa  Publicēts 9.

Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Grozījums Personu apliecinošu dokumentu likumā" izstrādes procesā Uzziņa  Publicēts 6.

Veicot pārbaudi transportlīdzekļu tirgošanas vietā Maskavas ielā, Rīgā, tika konstatēts, ka piecu uzņēmumu tirdzniecībā atrodas 47 automašīnas, par kurām nav noformēti akti par to pieņemšanu tirdzniecībai, divos gadījumos konstatēts, ka vēl par 47 automašīnām ir noslēgti autostāvvietas nomas līgumi. Konstatēta arī viena fiziska persona, kura nodarbojās ar automašīnu tirdzniecību, bet pārbaudes brīdī nebija reģistrējusi savu saimniecisko darbību. Par konstatētajiem pārkāpumiem ir uzsāktas lietvedības administratīvo pārkāpumu lietās un pārbaudes tiek turpinātas. Noderīga ziņa? VID  transportlīdzekļu tirgošanas vietā Maskavas ielā, Rīgā pārbaudīja 12 šajā teritorijā izvietotos uzņēmumus.

Publicēts 6. Publicēts 5. Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Bīstamo izstrādājumu un bīstamo kravu gaisa pārvadājumu veikšanas kārtība" izstrādes procesā  Uzziņa.

Ja esat nolēmis sākt savu biznesu — tirdzniecību internetā, tad vispirms Jums jāizvēlas uzņēmējdarbības forma, piemēram, saimnieciskās darbības veicējs, individuālais komersants vai sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Tāpat Jums atsevišķi jāveic sava internetveikala reģistrācija, reģistrējot to kā struktūrvienību.

Publicēts 2. Paziņojums par līdzdalības iespējām konceptuālā ziņojuma "Par administratīvo reģionu izveidi" izstrādes procesā  Uzziņa  Publicēts 1. Publicēts 1. Paziņojums par līdzdalības iespējām likumprojekta "Transporta enerģijas likums" izstrādes procesā Uzziņa  Publicēts Termiņš 7.

Grozījumi Ministru kabineta Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Noteikumi par pasažieru, bagāžas un kravas gaisa pārvadājumiem" izstrādes procesā  Uzziņa.

Termiņš 1. Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums MK Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījums Ministru kabineta Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projektu par finansējuma pārdali no Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.

video iespēju tirdzniecības noteikumi

Paziņojums par līdzdalības iespējām Ministru kabineta noteikumu projekta "Grozījumi Ministru kabineta Publicēts 8. Publicēts 4.

video iespēju tirdzniecības noteikumi

Svarīga informācija