Tiek ievietota informācija par ienākumiem internetā, Kur ziņot par informāciju, kā nemaksāt nodokļus

Biežāk uzdotie jautājumi

Limerikas Latviešu Biedrība speciāli portālam baltic-ireland.

Krāsaini attēli BEZMAKSAS 30 301 USD vērtībā (pelniet naudu tiešsaistē)

Atbildot uz Jūsu elektroniski iesūtīto jautājumu, informējam, ka sakarā ar to, ka jautājums uzdots vispārīgi, neminot konkrētus apstākļus, tiek sniegta teorētiska atbilde. Kā saprotams no jautājuma, Jūs interesē kāda kārtība ir noteikta likumdošanas aktos fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanai, kā arī mantiskā stāvokļa deklarāciju iesniedzēju loks.

tiek ievietota informācija par ienākumiem internetā

Šāds normatīvais akts vēl nav pieņemts. Ministru kabineta mājas lapā Internetā pēc adreses www. Fizisko personu mantiskā stāvokļa deklarēšanas likumam, kurš deklarēšanu paredz ieviest no Sakarā ar to, ka Valsts ieņēmumu dienesta amatpersonu kompetencē neietilpst konsultāciju sniegšana nodokļu maksātājam, balstoties uz likumu projektu, iesakām plašāku informāciju gūt, apmeklējot Internetā minēto mājas lapu.

Ar ko var sazināties, lai saņemtu papildinformāciju? Kas ir tiešsaistes uzvedības reklāmas? Tiešsaistes uzvedības reklāmas  ir veids, kā izmantot informāciju par jūsu tīmekļa pārlūkošanas aktivitāti, lai jūs kopā ar citiem sagrupētu interešu grupās un piedāvātu reklāmas, balstoties uz šīm interesēm. Uzvedības reklāmas atšķiras no citām interneta reklāmu formām, piemēram, kontekstuālajām reklāmāmkuras tiek sniegtas kā atbilde uz jūsu pašreizējām sesijas aktivitātēm iekļaujot meklēšanas vaicājumus vai apmeklētās vietnes. Kā tas darbojas?

Likuma Šis likums ir spēkā ar Tātad, saskaņā ar spēkā esošo likumu Latvijas Republikas rezidentiem ir pienākums deklarēt visus ārzemēs gūtos ienākumus un šī likuma prasība attiecas uz Savukārt, Bet šis jēdziens neietver tās personas, kurām tiek ievietota informācija par ienākumiem internetā valstī tiek uzlikti nodokļi tikai attiecībā uz to ienākumiem no šajā valstī esošajiem avotiem.

Ja saskaņā ar 1.

tiek ievietota informācija par ienākumiem internetā

Sakarā ar to, ka rezidences noteikšana ir iespējama pēc dažādiem kritērijiem, tai skaitā tiek ņemta vērā fiziskās personas pilsonība, iesakām minētā jautājuma noskaidrošanas nepieciešamības gadījumā griezties Ichimoku tirdzniecības robots un migrācijas lietu pārvaldes Personas statusu kontroles departamentā, pēc adreses: Raiņa bulvāris 5, Rīgā.

Tātad, ja Jūs esat Latvijas Republikas rezidents, Jums ir jādeklarē visi taksācijas kalendārā gada laikā Latvijā un ārzemēs gūtie ienākumi, deklarāciju iesniedzot līdz nākamā gada 1.

tiek ievietota informācija par ienākumiem internetā

Ja tiks konstatēts, ka Jūs neesat Latvijas Republikas rezidents, iesakām Jums iesniegt VID iesniegumu brīvā formā uzrādot dzīvesvietas adresiar kuru Jūs informēsiet, ka neesat Latvijas Republikas rezidents un nodokļus maksājat savā rezidences valstī, norādot šo valsti.

Informējam, ka jautājumus sakarā ar nodokļu likumdošanas aktu piemērošanu Jūs varat uzdot arī zvanot pa VID informatīvo tālrunigan arī konsultantiem — gan telefoniski, gan arī ar elektroniskā pasta starpniecību, gan personīgi VID teritoriālās iestādes nodaļā.

Klienta identifikācija, izpēte un darījumu uzraudzība Novēršanas likuma subjektam ir nepieciešams veikt sava klienta izpēti: nodibinot ilgstošas darījuma attiecības; pie vienreizējiem darījumiem, kuru summu pārsniedz 15  euro vai 10  euro skaidrā naudā; ja darījums satur riska indikatorus, aizdomīga darījuma pazīmes skatīt 5.

Kontaktinformācija ir atrodama VID mājas lapas www. Sniegtajai informācijai ir informatīvs raksturs.

tiek ievietota informācija par ienākumiem internetā

Svarīga informācija