Procentu likmju iespējas pasaules tirgū

Procentu likmju statistika

Kopš Tad smagu triecienu guva visas pasaules valstis, un to centrālajām bankām bija jāveic pasākumi, lai atgrieztu ekonomiku uz izaugsmes ceļa. Viens no primārajiem pasākumiem bija bāzes procentu likmju samazināšana līdz nepieredzēti zemam līmenim tuvu nullei.

  • - А что я должен делать, пока ты копаешься. Значительные колебания в росте и весе не были связаны с возрастом.
  • Настоящие они или нет, эта проблема на протяжении последнего миллиарда лет мало кого волновала. Началась новая ветвь эволюции".
  • Он набрал в легкие воздуха. Пройдя вдоль канала еще около километра, Ричард с Николь завидели вдали большое пятиугольное сооружение.

Ir pagājuši septiņi gadi. Lai gan nevar teikt, ka pašlaik pasaules valstu ekonomika ir pilnībā atpakaļ uz ilgtspējīgas izaugsmes ceļa, tomēr varam vērot arvien vairāk uzlabojumu pazīmju.

Procentu likmju statistika

Pašlaik ir novērojama ekonomikas izaugsmes tempu palielināšanās ASV, kā arī ekonomikas atveseļošanās Eiropā un Japānā. Tāpēc ikdienas finanšu medijos nav grūti pamanīt arvien pieaugošo interesi par to, kad sāksies procentu likmju celšana. Arvien vairāk cilvēku sāk pievērst tam uzmanību. Iespējams, mūsu pirmās asociācijas saistās ar māju īpašniekiem ar hipotēkām, kuri sākuši uztraukties par lielākiem procentiem, ko nāksies maksāt bankām. Taču attiecībā uz finanšu tirgiem un investīcijām procentu likmju celšanas sekas atšķiras no iepriekš piemērā minētajām.

Šajā rakstā analizēts, kā procentu likmju palielinājums var ietekmēt ieguldījumus tādos vērtspapīros kā obligācijas un akcijas.

Atklātā tirgus operācijas var iedalīt četrās kategorijās: · galvenās refinansēšanas operācijas, kas ir regulāri likviditāti palielinoši atgriezeniski nedēļas darījumi, kuru dzēšanas termiņš ir 1 nedēļa; · ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas, kas ir likviditāti nodrošinoši atgriezeniski mēneša darījumi, kuru dzēšanas termiņš ir 3 mēneši; · precizējošās operācijas, kuras veic, lai pārvaldītu likviditāti tirgū un ietekmētu procentu likmju virzību, un kuru mērķis īpaši ir mazināt neparedzētu likviditātes svārstību ietekmi uz procentu likmēm; · strukturālās operācijas, ko veic, emitējot parāda sertifikātus, veicot reversos darījumus un tiešos darījumus. Pastāvīgās iespējas. Mērķis ir palielināt un mazināt likviditāti uz nakti un noteikt tirgus procentu likmju uz nakti robežu. Pieejamas divas pastāvīgās iespējas: · aizdevumu iespēja uz nakti, kas ļauj darījuma partneriem t.

Kas ir bāzes procentu likmes? Būtībā bāzes procentu likmes ir nozīmīgs instruments, ko valstis un centrālās bankas lieto ekonomiskās izaugsmes regulēšanai.

Kā procentu likmju celšanās ietekmē finanšu tirgus?

Kad ekonomika attīstās straujāk, nekā būtu vēlams, valsts iejaucas šajā procesā, palielinot procentu likmes, lai mazinātu uzņēmumu vēlmi aizņemties līdzekļus savas darbības paplašināšanai, savukārt privātpersonām — mazinātu vēlmi aizņemties un tērēt, panākot ekonomikas attīstības tempu samazināšanos.

No citas puses, notiekot ekonomikas lejupslīdei, vai laikos, kad izaugsmes tempi ir gausāki, nekā būtu vēlams, valstis mēdz pazemināt procentu likmes, lai stimulētu ekonomisko izaugsmi.

Liktenim pilnībā sagriežoties salīdzinājumā ar pagājušo gadu, kad neviena no galvenajiem aktīvu klasēm nesniedza nekādus apmierinošus ieņēmumus, šī gada pirmais pusgads uzrāda labākos gada sākuma rezultātus kopš Rezultātā ziņas, kas parasti tika uzskatītas par sliktām, ar vēl sliktākiem ekonomikas rādītājiem kā prognozēts, patiesībā tika uztvertas labi, un mazliet pacēla pasaules akcijas, jo investori uzskatīja, ka tādas ziņas paaugstina iespēju uz likmju samazināšanu.

Procentu likmju izmaiņas ietekmē arī finanšu tirgus. Turpmāk analizēts, kā bāzes procentu likmju palielināšana ietekmē obligāciju un akciju tirgus.

Finanšu tirgus reakcija uz gada marta ECB Padomes lēmumiem

Procentu likmes un obligācijas Starp procentu likmēm un obligāciju cenu pastāv tieši apgriezta sakarība. Proti, procentu likmēm palielinoties, obligāciju cenas samazinās savukārt procentu likmēm samazinoties, obligāciju cenas palielinās. Tas notiek tāpēc, ka obligācijām ir fiksēta procentu likme, ko sauc par kupona likmi.

  • Pirmkārt, tiks īstenotas papildu ilgāka termiņa refinansēšanas operācijas LTROlai nodrošinātu tūlītēju likviditātes atbalstu eiro zonas finanšu sistēmai.
  • ECB procentu likmju tirdzniecība Forex un akciju tirgos Ir daudz faktoru, kas nosaka cenu kustību tirgos pēc ECB procentu likmju lēmuma publicēšanas.
  • Svetlana Saksonova. Ekonomiskā stabilitāte (e-grāmata): 3. Monetārā politika
  • Prognozes par procentu likmes samazinājumu pacēla tirgus jaunos augstumos | Luminor
  • Dati - Procentu likmju statistika
  • Дорогу к нашему убежищу оттуда найти несложно. Лежа рядом на земле, они следили за двумя светляками, опускавшимися в отдалении.

Procentu likmēm palielinoties, būtu jāpalielinās arī obligāciju ienesīgumam procentuālā atdeve, ko investors gūst, pērkot obligācijaslai saglabātos obligāciju pievilcīgums salīdzinājumā ar lielāku procentu peļņas iespējām. Tā kā kupona likme ir fiksēta, obligāciju ienesīgums var palielināties vai samazināties tikai ar obligāciju cenu starpniecību.

Prognozes par procentu likmes samazinājumu pacēla tirgus jaunos augstumos

Parasti obligāciju cenas samazinājums ir atkarīgs no obligāciju dzēšanas termiņa. Lai noteiktu obligāciju jutīgumu pret procentu likmju izmaiņām, praksē tiek lietots ilguma skaitlis kur var nopelnīt naudu mājās kā gadu skaits. Jo garāks ir obligācijas dzēšanas termiņš, jo vairāk to ietekmē procentu likmju izmaiņas. Ir svarīgi norādīt, ka iepriekšminētajos piemēros nav ņemti vērā daudzi faktori, piemēram, brokeru komisijas, iespējamās nodokļu sekas, inflācijas prognozes, kredītsaistību nepildīšanas risks u.

Tajos parādīta sakarība starp tirgus procentu likmēm un obligāciju cenām, visiem pārējiem faktoriem saglabājoties vienādiem. Cik svarīgi ir sekot līdzi procentu likmju un obligāciju cenu svārstībām? Ja esat investors, kurš izmanto obligācijas vai obligāciju fondus, lai gūtu ienākumus ilgtermiņa ieguldījumu plāna rezultātā, atbilde uz minēto jautājumu jums varētu nebūt pārāk svarīga.

Obligāciju fondi rada atdevi gan procentu maksājumu, gan obligāciju cenas izmaiņu veidā, taču galvenokārt no procentu maksājumiem ilgtermiņā. Laika gaitā obligāciju cenu palielinājumam un samazinājumam ir tendence izlīdzināties, radot ilgtermiņa investoriem tikai pozitīvus ieguvumus procentu maksājumu par obligācijām veidā.

Procentu likmes un akcijas Turpretī sakarība starp procentu likmēm un akciju tirgu nav tik skaidra. Procentu likmju celšana sadārdzina aizņēmumus, tādējādi ietekmējot gan privātpersonas, gan uzņēmumus.

Pirmās netiešās bāzes likmes palielināšanas sekas ir tas, ka bankas paaugstina likmes, kas tiek noteiktas klientiem par aizdevumiem.

Viss par eiro un ECB procentu likmju tirdzniecību

Privātpersonas ietekmē aizdevumu piemēram, hipotēku procentu likmju palielināšana, jo sevišķi, ja aizdevumiem ir mainīgā procentu likme. Minētā rezultātā samazinās patēriņam pieejamās naudas apmērs. Tas nozīmē, ka cilvēki izlietos mazāk naudas patēriņam, kas savukārt ietekmēs uzņēmumu ieņēmumus un peļņu. Aizdevumu izmaksām kļūstot lielākām, iespējams, uzņēmumi arī aizņemsies mazāk un maksās lielākus procentus par saviem aizņēmumiem.

Viss par eiro un Eiropas Centrālās bankas (ECB) procentu likmju tirdzniecību

Saimnieciskās darbības izdevumu samazinājums var palēnināt uzņēmumu izaugsmes tempus, samazinot peļņu. Ir skaidrs, ka bāzes procentu likmes palielinājumi ietekmē gan patērētāju, gan uzņēmumu uzvedību. Patērētāju tēriņu samazinājums, kā arī  uzņēmumu ieņēmumu un peļņas samazinājums mēdz negatīvi ietekmēt akciju cenas.

procentu likmju iespējas pasaules tirgū

Tomēr, novērtējot augošo likmju ietekmi uz akcijām, ir svarīgi saprast, ka tirgi ir orientēti uz nākotni, iekļaujot pašreizējās cenās visu zināmo informāciju par tirgu. Tātad, ja zinām, ka procentu likmes, visticamāk, palielināsies, jo finanšu medijos par to tiek runāts arvien biežāk, varam būt droši, ka par to ir informēti arī pieredzējušie institucionālie investori, kuriem ir valdošās pozīcijas tirdzniecībā un kuri tādējādi nosaka cenas.

Mums tikai jāseko pašreizējai situācijai tirgū un jāspēj saskatīt, vai tirgus jau prognozē procentu likmju procentu likmju iespējas pasaules tirgū, un kā tas reaģē.

Kāpēc likmes pieaug? Procentu likmes pieaug, jo pieaug inflācija. Lielākais daļai Centrālo banku galvenais uzdevums ir nodrošināt cenu stabilitāti. Inflācija pieaug, kad aug ekonomika.

Kā procentu likmju celšanās ietekmē finanšu tirgus? | SEB banka

Augot ekonomikai, labāk klājas uzņēmumiem un rezultātā kāpj akciju procentu likmju iespējas pasaules tirgū.

Vēl viena ļoti svarīga atziņa — procentu likmes pieaug tāpēc, ka palielinās ekonomikas izaugsmes tempi. Šādā gadījumā mērenam un stabilam procentu likmju celšanas tempam nevajadzētu negatīvi ietekmēt akciju tirgu. Gluži pretēji, tam būtu jāatbalsta ilgtspējīga izaugsme un jānovērš burbuļu veidošanās akciju tirgos. Aplūkosim dažus vēsturiskus faktus par ASV tirgu darbības rezultātiem likmju celšanas periodos CBS publicētais pētījums.

Analizējot ASV akciju tirgus peļņu ekonomiskās izaugsmes periodos vairāk nekā gadu laikākurus raksturoja vislielākais procentu likmju kāpums, īsākais no šiem likmju kāpuma periodiem ilga desmit mēnešus.

procentu likmju iespējas pasaules tirgū

Pamatojoties uz iepriekšminēto, nav pamata secinājumam, ka procentu likmju palielināšana nāk akcijām par sliktu. Procentu likmes ir tikai viens elements no plašākas uzņēmējdarbības apstākļu ainas.

Finanšu tirgus reakcija uz 2020. gada 12. marta ECB Padomes lēmumiem

Ir arī daudzi citi faktori, kuri ietekmē akciju cenas, tāpēc, lemjot par akciju ieguldījumu pirkšanu vai pārdošanu, nedrīkst vadīties tikai pēc procentu likmēm. Prognozes par procentu likmju palielinājumu Prognozes liecina, ka Eiropas Centrālā Banka ECB nepaaugstinās procentu procentu likmju iespējas pasaules tirgū tuvākā gada, pusotra laikā.

ECB ir veikusi papildu pasākumus, lai stimulētu ekonomiku, realizējot kvantitatīvās mīkstināšanas KM programmu līdz ASV situācija ir atšķirīga. Ekonomikas uzlabojumu dēļ ASV Federālo rezervju banka FED izbeigusi KM programmas darbību un raidījusi netiešus signālus, ka pirmais solis procentu likmju celšanas virzienā varētu tikt sperts līdz gada beigām.

procentu likmju iespējas pasaules tirgū

Kā tas var ietekmēt finanšu tirgus? Kā minēts iepriekš, zināmā mērā šī ietekme jau ir iekļauta pašreizējās tirgus cenās.

procentu likmju iespējas pasaules tirgū

No otras puses, pirms tas notiks, FED būs rūpīgi sekojusi notikumiem ekonomikā un paaugstinās procentu likmes tikai tad, ja būs pārliecinošas pazīmes, ka ekonomika ir tam gatava.

Proti, likmes tiks paaugstinātas, procentu likmju iespējas pasaules tirgū ekonomikā būs sākusies noturīga augšupeja. Gan šis labvēlīgais faktors, gan daudzi citi, piemēram, Eiropas ekonomikas uzlabošanās, atbalstošas monetārās politikas ECB, Japānas un Ķīnas centrālās banku realizētās politikasbūs turpmākās un, iespējams, straujākas globālās izaugsmes pamatā, kas būs labvēlīga procentu likmju iespējas pasaules tirgū riska ieguldījumiem.

SEB viedoklis par obligācijām ir vairāk konservatīvs.

procentu likmju iespējas pasaules tirgū

Gunta Simenovska, SEB bankas Biznesa attīstības pārvaldes pārdošanas atbalsta vadītāja Atveriet vērtspapīru kontu internetbankā bez maksas un sāciet ieguldīt ar 1 EUR Kopā ar SEB banku Jūs varat realizēt savas ieguldījumu ieceres un iegādāties dažādus ieguldījumu fondus, kā arī cita veida vērtspapīrus, piemēram, akcijas un obligācijas.

Svarīga informācija