Procentu likmes opcija.

EUR-Lex Piekļuve Eiropas Savienības tiesību aktiem

Gada procentu likme Kas ir gada procentu likme jeb GPL?

procentu likmes opcija

Gada procentu likme — ekvivalents visu to esošo vai turpmāko saistību izņemto kredīta summu, atmaksu un izmaksu pašreizējai procentu likmes opcija, par kurām ir vienojusies persona, kas nodarbojas ar patērētāja kreditēšanu un patērētājs, izteiktas gada procentos no patērētājam piešķirtās kredīta kopējās summas. GPL ietver kredīta kopējās izmaksas, iekļaujot izmaksas par procentu maksājumiem un citas summas, kas patērētājam jāmaksā saistībā ar kredītu, izņemot Noteikumu Nr. GPL jāietver maksājumi saistībā ar kreditēšanas līgumu un kas ir kredīta devējam zināmi izņemot zvērināta notāra izmaksas.

Kredīta kopējās izmaksās iekļauj arī izmaksas par papildu pakalpojumiem saistībā ar kreditēšanas līgumu komisijas maksas, izmaksas, kas saistītas ar tā konta uzturēšanu, kuru izmanto maksājumu veikšanai un kredīta izmaksai, kā arī izmaksas par norēķinu līdzekli, kas izmantots maksājumu veikšanai un kredīta izmaksai, un citas izmaksas, kas saistītas ar maksājumu veikšanu, iekļauj kredīta kopējās izmaksās patērētājam, izņemot gadījumu, ja konta atvēršana ir brīvprātīga un konta izmaksas ir skaidri un atsevišķi norādītas kreditēšanas līgumā vai jebkurā citā ar patērētāju noslēgtā līgumātai skaitā apdrošināšanas prēmijas, procentu likmes opcija papildu pakalpojumu līguma noslēgšana ir obligāts priekšnoteikums, lai saņemtu kredītu vai lai to saņemtu ar piedāvātajiem noteikumiem un nosacījumiem.

procentu likmes opcija

GPL aprēķināšanas metode 1. Piemērs: Tiek izsniegts EUR 40,00 aizdevums.

procentu likmes opcija

Ja mērķis ir saglabāt plūsmu līdzvērtīgumu, tā vērtība būs nulle. Aprēķinot GPL, neņem vērā šādas izmaksas: maksājumus, ko patērētājs maksā par kreditēšanas līgumā noteikto patērētāja saistību neizpildi vai nepienācīgu izpildi; maksājumus izņemot pirkuma cenuko patērētājs maksā, iegādājoties preci vai pakalpojumu neatkarīgi no tā, vai darījums notiek par tūlītēju samaksu vai izmantojot kredītu ; GPL aprēķina procentu likmes opcija norāda, slēdzot kreditēšanas līgumu, kā arī: Reklāmā, kurā piedāvā iespēju kreditēt patērētāju un norāda procentu likmi vai citu skaitlisku informāciju par kredīta izmaksām piemēram, ja norāda ikmēneša maksājumus ; Informācijā, kas sniedzama patērētājam pirms kreditēšanas līguma noslēgšanas Eiropas patēriņa kredīta standartinformācijas veidlapā.

procentu likmes opcija

GPL aprēķina pieņēmumi: Aprēķinu veic, pieņemot, ka kreditēšanas līgums ir spēkā tajā laikposmā, par kuru tas noslēgts, un ka kredīta devējs un patērētājs pildīs savas saistības saskaņā ar noteikumiem un termiņiem, par kuriem abas puses vienojušās kreditēšanas līgumā.

Izmaksas, kas saistītas ar tā konta uzturēšanu, kuru izmanto maksājumu veikšanai un kredīta izmaksai, kā arī izmaksas par norēķinu līdzekli, kas izmantots maksājumu veikšanai un kredīta izmaksai, un citas izmaksas, kas labi ienākumi internetā ar ieguldījumiem 2020 ar procentu likmes opcija veikšanu, iekļauj kredīta kopējās izmaksās patērētājam, izņemot gadījumu, ja konta atvēršana ir brīvprātīga un konta izmaksas ir skaidri un atsevišķi norādītas kreditēšanas līgumā vai jebkurā citā ar procentu likmes opcija noslēgtā līgumā.

procentu likmes opcija

Kreditēšanas līgumā, kas pieļauj izmaiņas gada procentu likmē iekļautajā aizņēmuma likmē vai citās izmaksās, kuras ietvertas GPL, bet nav nosakāmas brīdī, kad tā tiek aprēķināta, gada procentu likmi aprēķina, pieņemot, ka aizņēmuma likme un citas procentu likmes opcija paliek turbo iespējas iesācējiem un tiks piemērotas līdz kreditēšanas līguma darbības beigām.

GPL nenorāda: Kreditēšanas līgumā, kurš paredz, ka patērētājam ir jāatmaksā kredīts laikposmā, kas nepārsniedz trīs mēnešus, un ar kuru saskaņā par kredīta izmantošanu tiek prasīti nenozīmīgi papildu maksājumi salīdzinājumā ar kredīta kopējo summu un kreditēšanas līguma darbības termiņu; Kreditēšanas līgumā, kuru noslēdzot patērētājam kredīta devēja glabāšanā kā nodrošinājums nododama kāda lieta un ar kuru saskaņā patērētāja atbildība ir ierobežota tikai ar ieķīlāto lietu; Ja starp patērētāju un kredīta devēju noslēgts līgums par norēķinu konta atvēršanu ar iespēju, ka patērētājam ir tiesības izmantot līdzekļus, kas pārsniedz patērētāja norēķinu kontā esošo naudas līdzekļu atlikumu vai piešķirto pārsnieguma kredītu.

Svarīga informācija