Paneļa ieņēmumi

PowerBI.com risinājums Finanšu veiktspēja

Čeku loterija Šī gada Domnīcas ideja ir sekmēt remigrācijas procesā iesaistīto pušu satikšanos, lai kopīgi izanalizētu šī brīža situāciju un rosinātu priekšlikumus, kā uzlabot remigrantu atgriešanās procesu.

paneļa ieņēmumi

Šogad domnīcā piedalās arī Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes speciāliste Ināra Kopase. Kopase piedalās domnīcas otrajā panelī, kas veltīts jautājumiem par to, kā nodrošināt remigrantus ar dzīvesvietu un darbu, lai sekmētu viņu palikšanu uz dzīvi Latvijā.

paneļa ieņēmumi

Lai skaidrotu, kā valsts var atbalstīt remigrantus šajā procesā, I. Kopase stāstīs par strādāšanu Latvijā un Eiropas Savienībā piemēram, ja persona deklarējas Latvijā, bet attālināti turpina strādāt kādā ES valstī ; par to, kurai paneļa ieņēmumi tiek maksāti nodokļi; par to, kāda ir nodokļu nomaksa rezidentiem un nerezidentiem.

paneļa ieņēmumi

Kopase arī skaidros, kā iedzīvotāju ienākuma nodoklis Latvijā tiek piemērots ES pensijai, kā arī - kādos gadījumos ir vai nav jādeklarē ārvalstīs gūtie ienākumi.

Klātienē paneļa ieņēmumi notiek Birojnīcā Berga Bazāra iekškvartāls, Dzirnavu iela 84 k-2, Rīgabet tiešsaistē tai var pieteikties šeit saite tiks nosūtīta dalībniekiem katram individuāli uz e-pastu pirms domnīcas. Domnīcas programma pieejama šeit.

paneļa ieņēmumi

Remigrācijas programma Latvijā darbojas jau trešo gadu, ļaujot Rīgas plānošanas reģionam izdarīt secinājumus par problēmām un grūtībām, ar kurām saskaras remigranti. Problēmu loks paneļa ieņēmumi plašs, bet būtiskākie jautājumi skar izglītību, darba atrašanu un pabalstu saņemšanas iespējas.

paneļa ieņēmumi

Semināra galvenā mērķgrupa ir Rīgas plānošanas reģiona pašvaldību un to iestāžu speciālisti.

Svarīga informācija