Norēķinu iespējas ienākumi. Norēķinu konts

norēķinu iespējas ienākumi

norēķinu iespējas ienākumi

Čeku loterija Lai pasaulē veicinātu cīņu ar pārrobežu krāpšanu nodokļu jomā un novērstu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, jau šī gada septembrī 52 valstis, tostarp — Latvija, uzsāks automātisku informācijas apmaiņu par finanšu iestāžu kontiem[1].

Tas ir būtisks solis, lai nodokļu administrācijas norēķinu iespējas ienākumi identificēt nodokļu maksātāja ārvalstīs glabāto naudu, tostarp arī to, kad nodokļu maksātājs gūst ienākumus kā juridiskās personas patiesais labuma guvējs un tādējādi mazinātu iespējas slēpt ienākumus ārzonās. Pēdējos gados ir ievērojami pieaugusi pārrobežu krāpšana nodokļu jomā un izvairīšanās no nodokļu maksāšanas.

Gada ienākumu deklarācijas iesniegšana

Ieņēmumi, kas netiek deklarēti un no kuriem netiek nomaksāti nodokļi, ievērojami samazina valsts budžeta ieņēmumus. Gan Eiropas Savienības, gan pasaules līmenī tiek meklēti risinājumi, lai to novērstu. Turpmāk reizi gadā iesaistīto valstu nodokļu administrācijas sniegs Latvijas Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par Latvijas rezidentu finanšu kontiem un ienākumiem iesaistīto valstu finanšu iestādēs.

norēķinu iespējas ienākumi

Informācija tiks sniegta gan par fiziskajām, gan arī juridiskajām personām iekļaujot informāciju par trastiem un nodibinājumiem. Savukārt, Latvijas Valsts ieņēmumu dienests citu valstu nodokļu administrācijām sniegs informāciju par attiecīgo iesaistīto valstu rezidentu finanšu kontu atlikumiem vai vērtību un noteikta veida ienākumiem procenti, dividendes, ieņēmumi no finanšu aktīvu pārdošanas Latvijas finanšu iestādēs.

Latvijas finanšu iestāžu klientus — fiziskas un juridiskas personas, kas ir Latvijas nodokļu rezidenti un neuztur finanšu kontus ārzemēs, informācijas apmaiņas nosacījumi tieši neskars.

norēķinu iespējas ienākumi

Piemēram, ja Latvijas rezidentam ir kā nopelnīt naudu pie dacha konts kādā no Vācijas finanšu iestādēm un ja finanšu kontu pienācīgas pārbaudes procedūras izpildes laikā šis konts tiek atzīts par ziņošanai pakļautu kontu, informācija par Latvijas rezidenta finanšu kontu tiek norēķinu iespējas ienākumi Vācijas nodokļu administrācijai. Savukārt, Vācijas nodokļu administrācija nodos šo informāciju Valsts ieņēmumu dienestam.

Šāda informācijas apmaiņa tiek veikta arī no Valsts ieņēmumu dienesta puses —piemēram, ja Norvēģijas rezidents ir atvēris kontu kādā no Latvijas finanšu iestādēm, attiecīgā finanšu iestāde likumā noteiktajā kārtībā sniedz šo informāciju Valsts ieņēmumu dienestam, kurš to attiecīgi nodod Norvēģijas nodokļu administrācijai.

Tā kā vēl neviens sekas nav izjutis, bet bažas jau paustas, turklāt likuma normas nupat arī precizētas, būtu jāzina — kam jāpievērš uzmanība un kāpēc šāda ziņošana ir paredzēta. Pirmo reizi informācija VID būs jāiesniedz nevis par apgrozījumu Jau pašreiz VID veic fizisko personu riska analīzi, lai varētu identificēt tās fiziskās personas, kuras gūst nedeklarētus ienākumus, no kuriem netiek nomaksāti nodokļi. Jaunā regulējuma mērķis nav ieviest jaunus nodokļu kontroles pasākumus, bet gan pilnveidot pašreizējos.

Pirmajai automātiskajai informācijas apmaiņai par finanšu kontu stāvokli uz Vienlaikus ar Latviju informācijas apmaiņu uzsāks arī visas Eiropas Savienības dalībvalstis, valstis no citiem pasaules reģioniem — Argentīna, Indija, Dienvidkoreja, kā arī zemu nodokļu valstis, tādas kā Bermudu salas, Britu Virdžīnu salas, Kaimanu salas, Menas sala, Džersija, Gērnsija u. Pilns valstu saraksts pieejams Ministru kabineta Ņemot vērā, ka informācijas apmaiņā iesaistītajai katras valsts finanšu norēķinu iespējas ienākumi ir pienākums identificēt klientus, par kuriem jāsniedz informācija savas valsts kompetentajai iestādei, tā veic pienācīgas pārbaudes procedūras, lai noteiktu katra klienta nodokļu rezidenci un patiesā labuma guvēja statusa esamību.

norēķinu iespējas ienākumi

Tas nozīmē, ka finanšu iestādes var vērsties pie saviem klientiem nepieciešamās informācijas iegūšanai. Gadījumā, ja klients nesniedz norēķinu iespējas ienākumi informāciju vai citā veidā nesadarbojas ar finanšu iestādi, tā var pārskatīt savas attiecības ar šo klientu.

  1. Kā tirgot bināro opciju jaunumus
  2. Maksā ar mobilajām ierīcēm | Banka Citadele
  3. Informāciju par kontā veiktajiem darījumiem Jūs varat iegūt: internetbankā; SEB bankas filiālē.
  4. Maksājumu tendences Latvijā, un kā tās ietekmē Covid Maksājumu tendences Latvijā, un kā tās ietekmē Covid Publicēts:
  5. Raksti - Maksājumu tendences Latvijā, un kā tās ietekmē Covid
  6. Simboliskas priekšrocības
  7. Nesaprotu bināros variantus

Plašāka informācija pieejama arī Latvijas Komercbanku asociācijas tīmekļa vietnē. Papildu informācija: Automātiska informācijas apmaiņa ir atzīta kā svarīgs instruments cīņā pret pārrobežu krāpšanu nodokļu jomā un izvairīšanos no nodokļu maksāšanas. Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas izstrādātais un Globālā standarta mērķis ir automātiska informācijas apmaiņa starp nodokļu administrācijām par finanšu iestāžu rīcībā esošo informāciju par citu valstu nodokļu rezidentiem personas vārds, norēķinu iespējas ienākumi un identifikācijas dati, norēķinu iespējas ienākumi personas nosaukums, patiesā labuma guvējs, nodokļu rezidences jurisdikcija, konta numurs, konta atlikums vai vērtība uz kalendārā gada beigām, procentu maksājumi, dividendes, ienākumi no finanšu aktīvu pārdošanas, apdrošināšanas produktiem, procenti no finansiālajiem ieguldījumiem.

norēķinu iespējas ienākumi

Globālais Standarts Eiropas Savienībā tiek ieviests pamatojoties uz Minētā informācijas apmaiņa ar Amerikas Savienotajām valstīm notiek kopš Evita Teice-Mamaja Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja p.

Svarīga informācija