Nepilngadīgo tiešsaistes ienākumi

Kā elektroniski noskaidrot kāda informācija par mani ir valsts rīcībā?

Šo noteikumu 5.

Par bērnu raksturojošu informāciju uzskatāma šo noteikumu 5. Informācijas apstrādes kārtība 8. Šajā punktā minētās institūcijas nekavējoties, bet ne vēlāk kā triju darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas iegūšanas, iesniedz sistēmā šādu informāciju: 8. Valsts policija nepilngadīgo tiešsaistes ienākumi šo noteikumu 5.

Bāriņtiesa šo noteikumu 5. Valsts probācijas dienests — šo noteikumu 5. Ieslodzījuma vietu pārvalde — šo noteikumu 5. Sociālās integrācijas valsts aģentūra — šo noteikumu 5. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde — šo noteikumu 5.

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra — šo noteikumu 5. Izglītības un zinātnes ministrija — šo noteikumu 5. Nacionālais veselības dienests — šo noteikumu 5. Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija — šo noteikumu 5.

Post navigation

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija — šo noteikumu 5. Ārstniecības personas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 12 stundu laikā pēc šo noteikumu 5. Šo noteikumu 8. Centrs, izmantojot informācijas sistēmu sasaistes līdzekļus, nodrošina šo noteikumu 5.

2 Replies to “Kā elektroniski noskaidrot kāda informācija par mani ir valsts rīcībā?”

Lai nodrošinātu informācijas iesniegšanu sistēmā datu pārraides tiešsaistes režīmā, to manuāli ievadot, kopējot vai nododot no citām informācijas sistēmām, centrs slēdz starpresoru vienošanās vai sadarbības līgumus ar šo noteikumu 8. Ja attiecīgās informācijas iesniegšana sistēmā ietilpst vairāku šo noteikumu 8. Ja informācija nav iesniegta, attiecīgā institūcija nodrošina tās iesniegšanu.

Ja informācija ir iesniegta, attiecīgā institūcija, ja nepieciešams, to papildina. Ja šo noteikumu 8. Ja tiek iesniegta bērnu raksturojoša informācija, sistēmā pievieno norādi, kas raksturo informācijas avota uzticamību un tā pieejas tiešumu informācijai: nepilngadīgo tiešsaistes ienākumi Valsts policija, bāriņtiesa, pašvaldības policija, pašvaldības sociālais dienests, Valsts probācijas dienests, Ieslodzījuma vietu pārvalde, sociālās korekcijas izglītības iestāde, uzsākot informācijas apstrādi saistībā ar konkrēto nepilngadīgo, nepilngadīgo tiešsaistes ienākumi sistēmā atzīmi par attiecīgās informācijas apstrādes uzsākšanu.

Sistēmu veido aktuālā datubāze un arhīva datubāze. Sistēmas aktuālajā datubāzē uzkrāj informāciju par bērniem līdz pilngadības sasniegšanai vai līdz miršanas dienai, ja bērns miris pirms pilngadības sasniegšanas, un informāciju par šo noteikumu 4.

  • Abonēt Dalies ar šo rakstu Papildu ierobežojumi legālā alkohola tirdzniecībai Rīgā, visticamāk, radītu negatīvas sekas gan iedzīvotājiem, gan tirgotājiem, piektdien vēsta laikraksts Dienas Bizness.
  • Zaudējis spēku - Nepilngadīgo personu atbalsta informācijas sistēmas noteikumi
  • Kā nopelnīt naudu runetka vietnē
  • Nopelnīt naudu internetā datorā
  • Parādniekam jāsaglabā minimālie ienākumi - LV portāls
  • Ķīna liek valsts iestādēm pārtraukt izmantot ārvalstu datortehnoloģijas :: Dienas Bizness

Pēc minētā termiņa beigām centrs informāciju, izņemot bērnu raksturojošo informāciju, ievieto sistēmas arhīva datubāzē. Valsts policija, bāriņtiesa, pašvaldības policija, pašvaldības sociālais dienests, Valsts probācijas dienests, Ieslodzījuma vietu pārvalde, sociālās korekcijas izglītības iestāde, bērnu aprūpes iestāde, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija reizi gadā izvērtē sistēmas aktuālajā datubāzē uzkrātās informācijas apstrādes lietderību.

Ja institūcija secina, ka informācijas apstrāde sistēmas aktuālajā datubāzē vairs nav lietderīga, nepilngadīgo tiešsaistes ienākumi izdara sistēmā atzīmi par informācijas arhivācijas nepieciešamību. Centrs sistēmas nepilngadīgo tiešsaistes ienākumi datubāzē uzkrāto informāciju ievieto sistēmas arhīva datubāzē tikai tādā gadījumā, ja sistēmā atzīmi par attiecīgās informācijas arhivēšanas nepieciešamību ir izdarījušas visas šo noteikumu Ja Valsts policija, bāriņtiesa, pašvaldības policija, pašvaldības sociālais dienests, Valsts probācijas dienests, Ieslodzījuma vietu pārvalde vai sociālās korekcijas izglītības iestāde konstatē šo noteikumu 4.

Centrs nekavējoties dzēš sistēmā uzkrāto informāciju šādos gadījumos: Ja šo noteikumu 5. Informācijas saņemšanas kārtība Centrs nodrošina piekļuvi sistēmā uzkrātajai informācijai, izmantojot datu pārraides tiešsaistes režīmu vai citus līdzekļus, pēc starpresoru vienošanās vai sadarbības līguma noslēgšanas ar informācijas saņēmēju.

Piekļuvi sistēmā uzkrātajai aktuālajai informācijai piešķir: Valsts policijai — šo noteikumu 5. Piekļuvi šo noteikumu 5.

\

Valsts probācijas dienestam — šo noteikumu 5. Ieslodzījuma vietu pārvaldei — šo noteikumu 5.

nepilngadīgo tiešsaistes ienākumi

Labklājības ministrijai — šo noteikumu 5. Sociālās integrācijas valsts aģentūrai — šo noteikumu 5.

nepilngadīgo tiešsaistes ienākumi

Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijai — šo noteikumu 5. Valsts robežsardzei — šo noteikumu 5. Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei — šo noteikumu 5.

Kā elektroniski noskaidrot kāda informācija par mani ir valsts rīcībā?

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai — šo noteikumu 5. Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai — šo noteikumu 5. Valsts policijai, Valsts probācijas dienestam un Ieslodzījuma vietu pārvaldei piekļuvi sistēmā uzkrātajai arhivētajai informācijai piešķir atbilstoši šo noteikumu Piekļuvi sistēmā pievienotajiem foto, video, audio un teksta materiāliem datnēm piešķir tām institūcijām, kurām ir piešķirtas piekļuves tiesības informācijai, kurai šie materiāli datnes ir pievienoti.

Šo noteikumu Valsts un pašvaldību institūcijām, kuras nav minētas šo noteikumu Institūcija, kura ir saņēmusi šo noteikumu Noslēguma jautājumi

nepilngadīgo tiešsaistes ienākumi

Svarīga informācija