Kāpēc iespējas ir bīstamas

kāpēc iespējas ir bīstamas

Projekta ietvaros tiks meklētas iespējas pašvaldībām un notekūdeņu attīrīšanas stacijām samazināt prioritāro bīstamo vielu u. NonHazCity īstenošana Baltijas jūras reģionā ir nepieciešama, jo, neskatoties uz normatīvajiem aktiem, kas regulē bīstamo vielu emisiju skaitu un sastopamību ūdenstilpēs, vairākas grupas prioritāro bīstamo vielu joprojām tiek emitētas.

eiro dolāru tirdzniecības signāli

Emisiju izcelsmes ir no trim galvenajiem avotiem: 1 rūpnieciskie notekūdeņi; 2 pašvaldību notekūdeņu; 3 lietus ūdeņi. Stingras normas regulē bīstamo vielu emisijas no rūpnieciskiem avotiem, savukārt vairumu no mazajiem notekūdeņu emitētājiem nav iespēju efektīvi regulēt un kontrolēt.

kā sieviete var nopelnīt naudu mājās

NonHazCity īstenošanas rezultātā partneru pašvaldības iegūs labāku izpratni par bīstamajām vielām saistībā ar to specifiku, par vides un veselības riskiem, kaitīgo kāpēc iespējas ir bīstamas avotiem, par alternatīvām un risinājumiem. Darbībai būs noteiktas prioritārās kaitīgas vielas un tās galvenie avoti, un tiks attīstīti bīstamo vielu samazināšanas rīcības plāni pašvaldībās, kā arī tiks izstrādāti konkrēti priekšlikumi par prioritāro vielu samazināšanu galvenajos avotos un ieviestas izmaiņas ķimikāliju lietošanā, arī celtniecības materiāliem un citiem izstrādājumiem.

Kopējais NonHazCity budžets trim gadiem no Buklets Rīgas dome pilnvaroja Mājokļu un vides departamentu piedalīties  ES Interreg Baltijas jūras reģiona programmas

ja nav naudas kā nopelnīt

Svarīga informācija