Kādas ir iespējas patiesībā, Tests: Kā Tu patiesībā šobrīd jūties?

kādas ir iespējas patiesībā

Paskaidrojiet, ka viņiem tiek dotas piecas minūtes laika, lai izlasītu piešķirtos pantus un kādas ir iespējas patiesībā pārrunātu izlasīto, izmantojot tālāk sniegtos jautājumus. Jūs varat uzrakstīt šos jautājumus uz tāfeles, vai arī sagatavot tos izdales materiāla veidā. Kāds princips attiecībā uz garīgās patiesības meklēšanu tiek mācīts šajos pantos?

Kā šie panti jums palīdz labāk saprast, kādā veidā jūs varat meklēt garīgo patiesību? Kādu pieredzi jūs esat ieguvuši, izmantojot šo garīgās patiesības iegūšanas veidu? Pēc brīža palūdziet vienam no katras grupas locekļiem dalīties ar pārējiem klasesbiedriem tajā, ko viņi ir pārrunājuši. Pārliecinieties, lai katra grupa, daloties ar savu pieredzi, pastāsta, kura daļa no garīgo zināšanu iegūšanas procesa viņu pantos tiek mācīta.

  1. - Всего лишь какие-то обрывки, внучкой Никки и представителем октопауков.
  2. Kā strādāsim gadā: mīti un patiesība par darbu birojā un attālināti | SEB banka

Pēc tam, kad visas grupas ir sniegušas atbildes, jūs varat aicināt studentus atklāt vēl kādas atziņas vai pieredzes, kas ir saistītas ar garīgās patiesības iegūšanu. Pēc tam jūs varat uzdot šādu jautājumu: Kā šie patiesības meklēšanas veidi cits ar citu ir saistīti, palīdzot mums iegūt garīgās zināšanas? Palūdziet kādam studentam nolasīt eldera Ričarda G. Skota, Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļa, izteikumu.

Populārākais šodien

Aiciniet studentus ieklausīties, kas, saskaņā ar eldera Skota mācīto, ir nepieciešams, lai iegūtu garīgas zināšanas. Kāpēc, jūsuprāt, Tas Kungs prasa mums ieguldīt pūles, pirms Viņš sniedz garīgas zināšanas?

Saskaņā ar jūsu pieredzi, kāpēc ir vērts pielikt pūles, lai iegūtu tādas garīgas zināšanas kā liecību par mūsu Debesu Tēvu, Viņa Dēlu, Jēzu Kristu, un Viņu mācību patiesumu? Lieciniet, ka mums ir nepieciešams pielikt lielas pūles, lai mēs iegūtu garīgās zināšanas.

  • Tests: Kā Tu patiesībā šobrīd jūties? - Chill Pill
  • Eksperts piebilda, ka vērojama tendence, ka šādu balsošanas iespēju vairāk izmantojuši demokrātu atbalstītāji, tāpēc iespējams prognozēt, ka šo balsu saskaitīšana nāks par labu demokrātu kandidātam Džo Baidenam.
  • Tās piemērs liecinot, ka slimību var kontrolēt, neieviešot būtiskus ierobežojumus un tā nenodarot kaitējumu ekonomikai.
  • Tomēr ko darīt gadījumā, ja darbs, ko dari, burtiski riebjas?
  • Kā strādāsim
  • Pētnieks: Tramps var zaudēt, taču zaudējumu pagriezt tā, it kā patiesībā būtu vinnējis - network-bloggers.com
  • Pieci veidi, kā "izdzīvot" darbā, kas patiesībā nepatīk - Darba tirgus - Financenet - TVNET

Debesu Tēvs mūs vēlas mācīt, taču mums ir jāvēlas rīkoties arī pašiem. Aiciniet studentus sekot līdzi, pievēršot uzmanību, kas šajā rindkopā tiek mācīts par to, cik svarīgi ir uzdot jautājumus, lai iegūtu garīgas zināšanas. Aiciniet studentus dalīties izlasītajā.

2. daļa (40 minūtes)

Pēc tam uz tāfeles uzrakstiet tālāk sniegto patiesā principa kopsavilkumu: Lai uzzinātu patiesību, jautājumu uzdošana un uzcītīga atbilžu meklēšana ir svarīga mūsu centienu daļa. Lai palīdzētu studentiem izprast garīgo zināšanu iegūšanas aspekta nozīmīgumu, palūdziet kādam studentam nolasīt prezidenta Dītera F.

Uhtdorfa izteikumu. Aiciniet studentus ieklausīties, ko prezidents Uhtdorfs ir mācījis par pareizo jautājumu uzdošanu. Jūs varat izsniegt katram studentam šī izteikuma eksemplāru. Vai es ticu Dievam? Vai es ticu, ka Dievs mani pazīst un mīl?

iestatījumi tirdzniecībā

Vai es ticu, ka Dievs dzird un atbild uz manām lūgšanām? Vai es esmu patiesi laimīgs? Vai mani pūliņi ved mani tuvāk augstākajiem dzīves garīguma mērķiem un vērtībām?

Profesors Marsdens Vāgners ir pieņēmis simtiem dzemdību un arī izpētījis faktus par to norisi mājās un slimnīcā, vairāku grāmatu autors. Viņa pētījumi, atziņas un iedziļināšanās dažādos ar mātes aprūpi saistītos jautājumos nav zaudējuši savu aktualitāti. Tāpēc publicējam fragmentus no viņa

Kā šis prezidenta Uhtdorfa izteikums mums palīdz labāk saprast, cik svarīgi ir uzdot pareizos jautājumus? Pajautājiet studentiem, vai viņi var iedomāties kādu piemēru no Svētajiem Rakstiem, kas ataino to, kā jautājumu uzdošana un uzcītīga atbilžu meklēšana ļāva kādam iegūt garīgas zināšanas.

Jūs varat ieteikt studentiem pasvītrot šo principu savā Galveno prasmīgi pārzināmo mācību apkopojuma eksemplārā.

Izaicinājumos saskatījāt biznesa iespēju?

Lai parādītu atšķirību starp patiesu jautājumu uzdošanu un vienkārši jautājumu uzdošanu, lai attaisnotu kāda uzvedību, kādu kritizētu vai ievilinātu lamatās, aiciniet studentus sadalīties pa pāriem, lai salīdzinātu jautājumus, ko Zīzroms jautāja pirms kādas ir iespējas patiesībā pēc tam, kad bija uzklausījis Almas un Amuleka liecības. Aiciniet studentus pastāstīt saviem pāriniekiem, ko viņi uzzināja par to, cik patiess bija Zīzroms un kāda varēja būt viņa motivācija, uzdodot jautājumus.

Pēc tam, kad studenti ar saviem pāriniekiem kādas ir iespējas patiesībā pārrunājuši viņiem piešķirtos pantus, uzdodiet viņiem tālāk sniegtos jautājumus: Kāda bija Zīzroma motivācija un attieksme, uzdodot jautājumus pirms un pēc tam, kad viņš bija dzirdējis Almas un Amuleka liecības? Saskaņā ar Almaskādu patiesību Zīzroms meklēja pēc tam, kādas ir iespējas patiesībā bija dzirdējis Almas un Amuleka liecības?

Uzsveriet, ka pēc tam, kad Zīzroms bija dzirdējis Almas un Amuleka liecības, viņam joprojām bija kādas ir iespējas patiesībā, bet jautājumu uzdošanas nolūks bija mainījies.

Kā iedarbīgi koncentrēties un uzlabot spējas mentālam darbam - uzmanības treneris Oskars Grīslis

Paskaidrojiet, ka brīnišķīgā mācība, kas tiek sniegta Almas Šie jautājumi un atbildes galu galā palīdzēja Zīzromam pievērsties Jēzus Kristus evaņģēlijam skat. Almas ; — Lieciniet par to, cik svarīgi ir uzdot patiesus jautājumus un uzcītīgi meklēt atbildes.

Sūtīt e-pastā Aizmirsta dzimšanas diena, tā arī nenotikusi tikšanās, apmānīšana vai vilšanās patiešām nav īstas draudzības pazīmes. Taču šādas attiecības ir ļoti postošas, vēstī womenshealthmag. Pēc psiholoģes teiktā, toksiski draugi rada stresu, skumjas, nemieru un nepalīdz tev būt tam, kas esi.

Arī kādas ir iespējas patiesībā varat sniegt liecību par to, kā jūs uzzinājāt, ka Tas Kungs atbildēs uz jūsu patiesajiem jautājumiem.

Aiciniet studentus apdomāt, vai viņi jebkad ir domājuši, kāpēc mums ir pavēlēts kaut ko darīt un kaut ko nedarīt. Piemēram, daži varbūt domā, kāpēc Dievs mums ir pavēlējis ievērot sabata dienu vai kāpēc Viņš ir pavēlējis, ka dzimumattiecības drīkst būt vienīgi starp vīrieti un sievieti, kuri ir likumīgi laulājušies.

Uzsveriet, ka šī garīgo zināšanu iegūšanas stundas daļa ir paredzēta, lai palīdzētu studentiem apgūt principus, kas viņiem var noderēt tad, kad viņiem būs jautājumi, vai arī tad, kad viņiem tiks uzdoti jautājumi par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas doktrīnu, paradumiem un vēsturi.

Atgādiniet studentiem iepriekš apgūto mācību par patiesības avotu un to, kā iegūt garīgas zināšanas: Dievs zina visu un ir visas patiesības avots. Paskaidrojiet, ka šīs patiesības atcerēšanās ir noderīga tad, kad mums ir jautājumi par Baznīcu, kas ir grūti saprotami.

kā es nopelnīju pirmo bitkoinu

Parādiet vai uzrakstiet uz tāfeles tālāk sniegtos principus: Rīkošanās saskaņā ar ticību. Priekšstatu un jautājumu izvērtēšana no mūžīgās perspektīvas. Tiekšanās pēc papildus zināšanām, izmantojot dievišķi dotus avotus.

stratēģija binārās opcijās 60 sekundes

Paskaidrojiet, ka mēs varam vadīties pēc šiem principiem, cenšoties apgūt un saprast mūžīgo patiesību un atbildot uz jautājumiem. Lūdziet viņiem sameklēt un pasvītrot principus, kas viņiem palīdzēs atbildēt uz viņu un citu jautājumiem par Baznīcu.

Aiciniet studentus pastāstīt, ko viņi ir uzzinājuši. Ja viņi nepiemin tālāk sniegto principu, tad uzsveriet to: Cenšoties attīstīt izpratni un atrisināt neskaidrus jautājumus, ir svarīgi paļauties uz liecību, kas mums jau ir par Jēzu Kristu, Viņa evaņģēlija Atjaunošanu un Viņa iecelto tirdzniecības roboti, uz kā rakstīt mācībām.

Kā, jūsuprāt, šie principi var mums palīdzēt, patiesi tiecoties pēc izpratnes un atbildēm uz sarežģītiem jautājumiem? Aiciniet studentus dalīties piemēros, kad kāds no šiem principiem ir viņus svētījis tad, kad viņiem ir ticis uzdots kāds sarežģīts vai neskaidrs jautājums.

Toksiska draudzība: kā labākie draugi mūs patiesībā izmanto - network-bloggers.com

Palūdziet kādam studentam nolasīt tālāk sniegto Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļa, eldera Nīla L. Andersena, izteikumu. Aiciniet studentus ieklausīties, kā jauniete rīkojās saskaņā ar ticību, saskaroties ar sarežģītu situāciju.

Es tos nekomentēju. Es nolēmu paziņot par savu ticību tradicionālajām laulībām pārdomātā veidā. Es gandrīz uzreiz sāku saņemt ziņas. Viss mainās, un arī tev būtu jāmainās. Kādos veidos šī jauniete rīkojās saskaņā ar ticību, saskaroties ar sarežģītu situāciju?

1. daļa (40 minūtes)

Vai jūs kādreiz esat saskārušies ar līdzīgu kritiku, aizstāvot savus uzskatus? Kā jūs uz to reaģējāt? Aiciniet studentus dalīties savās domās par to, kā stingra turēšanās pie tā, ko viņi jau zina, un tas, ka viņi bijuši stipri, saskaroties ar pārbaudījumiem, ir svētījis viņu dzīves un licis viņu liecībām augt skat. Džefrijs R. Mudiniet studentus apņemties vienmēr būt uzticīgiem savai liecībai par Jēzus Kristus mācībām un praviešiem skat. Joseph Smith Translation, Luke

Svarīga informācija