Kā samazināt iespēju risku, Main navigation

Agris Auce: Risku analīze neļaus uzņēmumam bankrotēt

Kriminālriski Tirgus riski Tirgus riski nozīmē kādas izmaiņas tirgū, kas var negatīvi ietkmēt uzņēmumu. Tās var būt jebkuras izmaiņas, kas skar tirgu — jaunu konkurentu ienākšana, patērētāju gaumes izmaiņas, jaunu produktu ienākšana tirgū, jaunu tehnoloģiju attīstība uml. Atbildības riski Uzņēmuma darbības gaitā var iestāties situācijas, kad tas tiek pakļauts prasībām atlīdzināt kādus radītus zaudējumus — iedomātus vai īstus.

Latvijas apstākļos šie atbildības riski pagaidām ir nelieli, bet Latvijai iesaistoties Eiropas Savienībā, Latvijas produktu eksportam paplašinoties kā samazināt iespēju risku ASV atbildības risku nozīmība arvien pieaug. Nav vairs tālu brīdis, kad arī Latvijas patērētāji sāks pieprasīt ievērojamas kompensācijas par zaudējumiem, ko tiem nodarījuši nekvalitatīvi produkti va preces.

kā samazināt iespēju risku

Arī citas prasības par zaudējumu atlīdzībām nākotnē varētu tikai pieaugt. Ir jābūt gataviem šī risku segmentu palielināšanai. Te iekļaujas arī kontraktuālie riski. Tos analizēot jāievēro kontraktu attiecību specifika — ir jāsamēro iespējamā ieguvuma varbūtība ar zaudējumu risku.

Padomi, kā samazināt vēža risku dažādos vecuma posmos

Politiskie riski Savukārt šis risku segments Latvijā ir pārstāvēts varen plaši. Eiropas Savienība gan ar laiku varētu mazināt Latvijas politiskās vides brīnišķo neprognozējamību un iespējamo bīstamību uzņēmumiem. Politiskie riski ietver sevī gan dažādas likumu izmaiņas, kas var ietekmēt uzņēmumu darbību, valsts iekārtas izmaiņas mūsu vai kādā citā valstī un citas politiska rakstura izmaiņas piemēram kādas valsts ekonomidsko sabrukumskas var tieši kā samazināt iespēju risku netieši ietekmēt uzņēmumu.

Arī šīs izmaiņas var tikt prognozētas un to iespējamā ietekme uz uzņēmumu var tikt novērtēta. Praktiskai šo risku ilustrācijai atcerēsimies mūsu pašu Saeimas lēmumu neatļaut spēļu automātu novietošanu puspagrabos, lēmumu aizliegt alkaholisko dzērienu tirgošanu āra kafejnīcās un daudzus citus brīnišķīgus, korumpētus vai vienkārši pastulbus lēmumus, kas ļoti katastrofāli ietekmē tos uzņēmumus uz kuriem šīs likumu izmaiņas tieši attiecas.

IT peļņas d tīkls Datu zudums vai bojājums var radīt uzņēmumam nopietnas problēmas. Attīstoties tehnoloģijai arvien vairāk uzņēmumu kļūst pilnīgi atkarīgi no datiem un nespēj funcionēt bez sava informāciju tehnoloģiju nodrošinājuma un bez saviem uzkrātajiem datiem un datu bāzēm.

kā samazināt iespēju risku

Šī pieaugošā atkarība ir jāapzinās un dati ir pietiekoši jānodrošina pret dažādām zaudējumu iespējām. Piemēram, daudzi no uzņēmējiem, kuri pašlaik lasa šīs rindas nav pat papūlējušies novērtēt datu zaudējumu, kuru radītu mobilā tālruņa pazaudēšana un nepieciešamo darbu un izmaksas, kas saistītas ar mobilā tālruņa aparātā esošās informācijas atjaunošanu, ja tā nav dublēta citā veidā. Potenciālais zaudējums droši vien ievērojami pārsniegtu paša mobilā tālruņa aprāta nomainīšanas izmaksas.

Citu datu zudums varētu būt vēl daudz nozīmīgāks un sāpīgāks. Personālriski Tie ir jebkuri riski, kas saistīti ar personālu — gan personāla kļūdaina rīcība, personāla tīša neatļauta vai kaitnieciska rīcība, zādzības, personāla zaudējums vai kādi citi nepareizi lēmumi attiecībā uz personālu.

Agris Auce: Risku analīze neļaus uzņēmumam bankrotēt

Arī šīs grupas riski parasti Latvijā netiek pienācīgi novērtēti. Atzīmēsim tikai, ka ar zādzības palīdzību reti kad uzņēmumam var nodarīt tik lielus zaudējumus kā pieņemot darbā personu, kas nespēj izpildīt tai uzticētos pienākumus. Savukārt dažu vadošo personu zaudējums opciju speciālists var apdraudēt pat paša uzņēmuma eksistenci vai arī novest pie ļoti nopietniem zaudējumiem.

Tāpēc lieli uzņēmumi kā, piemēram, Ericsson neatļauj visiem direktoriem vienlaicīgi atrasties vienā lidmašīnā vai arī uz viena kuģa. Fiziski riski īpašumam Par to parasti uzņēmumi iedomājas pirmām kārtām un bieži vien ar to galvenokārt arī saista risku koncepciju. Te kā samazināt iespēju risku gan ugunsgrēki gan plūdi gan automašīnu avārijas, zemstrīces un daudzi citi riski. Tāpat te ietilpst arī tādi riski kā iekārtu salūšana, grunts nosēšanās un daudzi citi riski. Parasti par šiem riskiem uzņēmumi ir daudz labāk informēti nekā par citiem, tomēr jāatzīst, ka lielāko tiesu par šo risku iestāšanās varbūtību, sekām un novēršanas iespējām uzņēmumiem ir visai maza informētības pakāpe.

Salīdzinoši labi šos riskus pārzin apdrošinātāji. Jūs varat konsultēties pie apdrošināšanas sabiedrībām vai brokeriem, tomēr jāatceras, ka apdrošinātāju interese pārsvarā ir par apdrošināmiem riskiem, bet ne visi fiziskie riski ir apdrošināmi.

Pastāstiet saviem apdrošinātājiem, ka jūs savai rūpnīcai vai veikalam gribētu «visu risku» polisi bez izņēmumiem, bet ietverot iekārtu salūšanu jebkurā no iespējamajiem veidiem un diezgan garantēti saņemsiet atteikumu. Brokeri, ja vien tie ir pienācīgi izglītoti un ar pieredzi, parasti kā samazināt iespēju risku labāku pārskatu par iespējamajiem fiziskajiem riskiem, un jūs varat uzzināt ko Latvijā uz šo brīdi iespējams apdrošināt.

kā samazināt iespēju risku

Savukārt, apdrošinātāji var labāk ieteikt kā mazināt tos riskus, kurus jūs esat pie viņiem apdrošinājuši jo tie būs viņi, kas dabūs maksāt, ja šie riski iestāsies. Tomēr ne visi apdrošinātāji ir vienādi kvalificēti šajā jomā un bieži vien viņu padomi ir ar neattaisnoti lielām izmaksām, kas, lai arī mazina fiziskos riskus, daudz vairāk palielina finansiālos vai personāla riskus jo personālu var kaitināt dažādie ieviestie drošības pasākumi.

Vides riski Te ietilpst dažādi riski, kas skar visu vidi. Tie var būt klimata izmaiņu riski, apkārtējās kultūrvides izmaiņu riski, dabas apstākļi, epidēmijas, kā samazināt iespēju risku un bitcoin pirkums līdzīga rakstura riski. Tie var būt arī politisku lēmumu izraisīti uzņēmējdarbības vides izmaiņas riski. Nevajadzētu iedomāties, ka, piemēram, klimata riski skar tikai zemniekus vai arī tālos tuksneša iedzīvotājus, kur vairākus gadus pēc kārtas nenolīs lietus.

Mēs esam daudz vairāk pakļauti vides izmaiņu ietekmei nekā tas var mums likties. Piemēram vasara bez siltām dienām kā samazināt iespēju risku nodarīt nopietnus zaudējumus saldējuma un alus ražotājiem.

Savukārt, SARS epidēmija ļoti nopietni iedragāja ceļojumu industriju. Vides izmaiņas var izmainīt patērētāju paradumus, kas neizbēgami atsauksies uz lielu daļu uzņēmumu.

  1. Video viegli naudu
  2. Autori Augot interesei par uzņēmumu riska vadību, tās attīstībā tiek ieguldīts vairāk resursu.
  3. Agris Auce: Risku analīze neļaus uzņēmumam bankrotēt - Zemeslode - Daba un dzīvnieki - network-bloggers.com
  4. Ko var darīt, lai mazinātu insulta riska iespējamību? – Vigo Health
  5. Uz EstateGuru.

Ilgstošākas vides izmaiņas var pakļaut nopietnam riskam un zaudējumiem uzņēmumus, kas nespēj tam piemēroties. Kriminālriski Tālāk neanalizējot šo risku veidu var norādīt, ka te iekļaujas gan vienkāršas zādzības, gan īpašuma bojājumi gan dažādi sarežģītāki kriminālu nodarījumu veidi, kas vērsti pret uzņēmumu, tā īpašumiem, datiem vai arī personālu.

Search Ko var darīt, lai mazinātu insulta riska iespējamību? Izrādās, ir vairāki faktori, kurus tu vari kontrolēt, lai mazinātu insulta riska iespējamību.

Riski un apdrošināšana. Lielākā daļa no diagrammā redzamajiem riskiem ar kuriem ir jāsaskaras uzņēmumam nav apdrošināmi. Patiesībā apdrošināma ir tikai neliela daļa no uzņēmuma kopīgajiem riskiem.

kā samazināt iespēju risku

Apdrošināmi ir daļa no fiziskajiem riskiem un daļa no atbildības riskiem. Tāpat apdrošināma ir neliela daļa no personālriskiem veselība, dzīvība, nelaimes gadījumi un daļa no kriminālriskiem. Aplūkojot apdrošināšanu kā risku mazināšanas sastāvdaļu ir jāņem vērā, ka apdrošināšanas noteikumi vienmēr paredz virkni izņēmumu, kas netiek segti. Risku psiholoģiskā uztveršana un patiesā nozīmība uzņēmuma vadībā.

Prakse rāda, ka uzņēmuma vadība, ja tai nav īpašas sagatavotības vai izglītības, neadekvāti novērtē Uzņēmumam draudošos riskus, pirmajā vietā izvirzot tieši fiziskos riskus un citas ikdienišķas un vieglāk paredzamas parādības. Tipiska uzņēmumu vadības risku uztvere salīdzinājumā ar patieso risku stāvokli ir redzama shēmā: Piramīdas platums nozīmē šo faktoru relatīvo nozīmību kopīgo kļūdu radīšanā.

kā samazināt iespēju risku

Kreisā piramīda atspoguļo faktisko stāvokli, bet piramīda labajā pusē parasto uzņēmumu vadības uzskatu par kļūdu iemesliem. Tāpēc īstenībā kļūdu novēršanas procesā galvenā kā samazināt iespēju risku ir darba un vadības procedūru izstrādāšanā un vadības gatavībā dažādiem attīstības scenārijiem.

Citiem vārdiem sakot uzņēmumu daudz vairāk apdraud tā vadības procesa trūkumi nekā kādi tehniski defekti vai problēmas ar uzņēmuma infrastruktūru. Tieši tāpēc uzņēmuma risku vides uzlabošana ir jāsāk uzņēmuma vadības līmenī ar iespējamo risku analīzi, apzināšanos un iespējamo rīcības modeļu izstrādāšanu.

Riska novērtēšana praksē – efektīvas izaugsmes iespējas

Kāpēc analizēt riskus, ja tos nevar novērst? Risku menedžmenta mērķis ir identificēt un analizēt iespējamos riskus. Pēc tam uzņēmumā ir iespējams veikt dažādus pasākumus, kas samazina riska iestāšanās varbūtību. Pat, ja riska iestāšanās varbūtību nav iespējams samazināt, tad, zinot riskus, uzņēmumam ir iespējams rīkoties, lai samazinātu risku iestāšanās sekas.

Tas var nozīmēt atbilstošu rezervju sagatavošanu, izstrādātu rīcības plānu krīzes gadījumiem, personāla apmācību, rezerves darbības modeļus, alternatīvu piegādātāju atrašanu utml. Kā piemēru varam aplūkot pārtikas ražotāju. Pastāv risks, ka pārtikas ražotājs — patiesi vai nepatiesi — tiks publiski apvainots, ka no viņa ražotās pārtikas ir notikusi inficēšanās ar dizentēriju vai kādu citu slimību.

Šo risku izslēgt nav iespējams. Parastās sekas ir negatīva mēdiju kampaņa, valsts iestāžu represijas, iespējama ražošanas apturēšana, pārdošanas apjomu kritums un patērētāju uzticības zudums, kas viss kopā var noviest pie ievērojamiem zaudējumiem. Pārtikas ražotājs var mazināt vai ievērojamā mērā novērst šīs sekas, ja kā samazināt iespēju risku ir sagatavojies šādai iespējamībai un tam ir jau gatavs ārkārtas rīcības plāns, kas ietver pārliecinošus, pareizus, publiskus paziņojumus; ātru situācijas izmeklēšanu, juridiski pamatotu, pārliecinošu rīcības shēmu attiecībā pret valsts iestādēm un citus pasākumus, kam ir ātri jāpārliecina gan valsts iestādes gan arī kā samazināt iespēju risku, ka uzņēmumam patiesībā problēma nav bijusi, vai, ja arī problēma ir bijusi, tad tā ir viennozīmīgi atklāta un jau nekavējoši novērsta.

Ne vienmēr izdodas noliegt problēmas esamību un ne vienmēr tas ir ieteicams. Šeit ir jāizvērtē, kas dos labākus rezultātus gan valsts iestādēs gan sabiedrības acīs. Visbīstamākā ir sākotnēja liegšanās pēc kuras tomēr seko piespiesta savas vainas atzīšana. Tas katastrofāli sagrauj uzņēmuma uzticamību Enerģiski un ātri izpildīts šāds ārkārtas rīcības plāns ievērojami mazina riska negatīvās sekas.

kā samazināt iespēju risku

Šeit es gribētu uzreiz uzsvērt, ka enerģisks rīcības plāns nav enerģiska tūlītēja problēmas noliegšana. Risku apzināšana norāda uzņēmumam kādas nepieciešamās finansu rezerves būtu vēlamas, lai varētu sekmīgi pārvarēt kā samazināt iespēju risku risku iestāšanās sekas, bez uzņēmuma likvidēšanas draudiem. Visbeidzot risku analīze var norādīt vai vispār ir vērst nodarboties ar doto darbības veidu, jo var gadīties, ka peļņa, kura veidojas ikdienas darbībā patiesībā var tikt pilnībā pazaudēta iestājoties dažādiem riskiem, kuru iestāšanās varbūtība ir pietiekami reta, lai tas notiktu tikai reizi dažos gados.

Tādā gadījumā risku analīze parāda patiesās darbības izmaksas un ļauj izdarīt pamatotu izvēli par darbības uzsākšanu vai pārtraukšanu pirms vēl ir iestājies kāds liels zaudējums.

Risku novērtēšana un novēršanas iespējas

Kopsavilkumā mēs varam teikt, ka risku menedžments pareizi pielietots samazina risku iestāšanās varbūtību, satavo uzņēmumu risku seku likvidēšanai un tādējādi samazina iespējamos zaudējumus, izvērtē uzņēmuma darbību vai vispār to ir vērts turpināt tātad identificē slēptās izmaksas.

Tas viss neapšaubāmi uzņēmumam ir nepieciešami un derīgi.

Bērnu slimnīcas glābējsilītē atstāta aptuveni četrus mēnešus Saslimšanā ar krūts vēzi liela nozīme ir ģenētikai un ģimenes slimību vēsturei, tomēr tā nav nolemtība, ar kuru būtu jāsamierinās, — risku iespējams samazināt pat tad, ja varbūtība saslimt ir liela.

Ilgākā termiņā ieguvumi ievērojami atsver risku analīzē ieguldītos izdevumus.

Svarīga informācija