Iespējas pieejamā valodā

Datubāzes mērķis ir padarīt lietotājiem ērti pieejamu datubāzes saturu: atbildes uz aktuāliem jautājumiem par latviešu valodas pareizrunu un pareizrakstību, gramatiku un leksiku, stilistiku un valodas kultūru.

iespējas pieejamā valodā

Valodas konsultāciju elektroniskā iespējas pieejamā valodā paredzēta humanitāro studiju programmu studentiem, piemēram, topošajiem filologiem, tulkiem, tulkotājiem, žurnālistiem u. Jautājumi formulēti pēc iespējas īsākā formā, un atbildes sniegtas īsi un viegli uztverami. Kur nepieciešams, pēc īsās atbildes sniegts plašāks skaidrojums, lai lietotājam sniegtu papildu informāciju.

iespējas pieejamā valodā

Lielākajai daļai jautājumu pievienoti avoti, kuri izmantoti atbildes sniegšanai. Tie būs noderīgi papildu uzziņai par jautājumu.

Gan izmantotie, gan iespējamie papildu avoti sniegti arī atsevišķā sadaļā "Literatūras saraksts". Jautājumi kārtoti atbilstoši lingvistiskajām tēmām - leksika, pareizruna, pareizrakstība, pieturzīmes, stilistika utt. Viens un tas pats jautājums var piederēt pie dažādām tēmām, piemēram, jautājumu "Kā izrunāt vārdu bebrs iespējas pieejamā valodā ar šauro vai plato patskani e" var atrast gan tēmā "Vārdšķiras" apakštēmā "Lietvārds"gan tēmā "Pareizruna".

iespējas pieejamā valodā

Datubāze tiks nepārtraukti papildināta ar lingvistu atbildēm uz arvien jauniem uzdotajiem jautājumiem, jaunākajiem LVEK lēmumiem un ieteikumiem, kā arī populārzinātnisku rakstu krājuma "Valodas prakse: vērojumi un ieteikumi" numuru satura rādītājiem, informē aģentūra LETA. Lietotnes veidotāji aicina lietotājus iepazīties ar datubāzes saturu, atsvaidzināt zināšanas, kā arī atrast atbildes uz interesējošajiem jautājumiem!

iespējas pieejamā valodā

Ja meklētā atbilde nav atrasta, iespējams sazināties ar lingvistiem, rakstot uz e-pastu "konsultacija valoda. Datubāze pieejama LVA mājaslapā.

iespējas pieejamā valodā

Svarīga informācija