Ieņēmumi internetā no 2020r dienā

+ interneta statistika un fakti gadam

Ilustratīvs foto. FOTO: Pixabay Eiropas Komisija nav piešķīrusi atļauju Latvijai ieviest apgriezto jeb reverso pievienotās vērtības nodokļa PVN maksāšanas kārtību būvizstrādājumiem un sadzīves elektroniskajām iekārtām un sadzīves elektriskajai aparatūrai, līdz ar to no Dienestā arī atzīmēja, ka šogad Pievienotās ieņēmumi internetā no 2020r dienā nodokļa likumā noteiktais īpašais PVN piemērošanas režīms būvizstrādājumu, sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādēm būs spēkā tikai līdz VID atgādina, ka ikvienam konkrētajam darījumam tiek piemēroti tie normatīvi, kas Pievienotās vērtības nodokļa likuma izpratnē ir spēkā darījuma brīdī.

ieņēmumi internetā no 2020r dienā

Preču piegādes iekšzemē brīdis ir tad, kad faktiski tiek veikta preču piegāde, bet ne vēlāk par brīdi, kad preces ir saņēmis preču saņēmējs vai kad samaksa par preču piegādi veikta atbilstoši nodokļa rēķinam pirms preču piegādes. Līdz ar to nodokļa maksātājiem jāpievērš uzmanība konkrēta darījuma brīdim Pievienotās vērtības nodokļa likuma izpratnē un attiecīgi jāpiemēro īpašais nodokļa piemērošanas režīms vai vispārīgā nodokļa maksāšanas kārtība.

Piemēram, ja līgums par būvizstrādājumu, sadzīves elektronisko iekārtu vai sadzīves elektriskās aparatūras piegādi ir noslēgts Līgumiem, kas noslēgti pirms Pievienotās vērtības nodokļa likuma grozījumu veikšanas, PVN ir piemērojams, ievērojot Pievienotās vērtības nodokļa likuma grozījumus, kas stājās spēkā Tādējādi, ja atbilstoši līgumiem, kas noslēgti pirms minēto Pievienotās vērtības nodokļa likuma grozījumu veikšanas, ir saņemts avanss atbilstoši izrakstītajam nodokļa rēķinam, tas ir darījuma brīdis un šādam darījumam ir piemērojams tāds PVN piemērošanas režīms, kāds bija avansa saņemšanas brīdī.

ieņēmumi internetā no 2020r dienā

Gadījumā, ja avanss, kas atbilstoši izrakstītajam nodokļa rēķinam pirms VID aicina komersantus laicīgi sagatavoties šīm izmaiņām un darījumos ņemt vērā VID ieteikumus, ar kuriem var iepazīties VID informatīvajā materiālā "Par PVN piemērošanu saistībā ar apgrieztās jeb reversās PVN maksāšanas kārtības atcelšanu būvizstrādājumu, sadzīves elektronisko iekārtu un sadzīves elektriskās aparatūras piegādēm".

Materiāls pieejams VID tīmekļa vietnē "www.

ieņēmumi internetā no 2020r dienā

Svarīga informācija