Ieņēmumi eiro tīklā

ieņēmumi eiro tīklā kur tagad nopelnīta liela nauda

Koncernā saražotās elektroenerģijas apjoms ir sasniedzis GWh gigavatstundas. Latvenergo koncerns Tādējādi Rīgas TEC ir nodrošinājušas reģionu ar nepieciešamo elektroenerģiju apstākļos, kad tirgū bija novērojams sausā un siltā laika izraisītais hidroenerģijas izstrādes samazinājums.

ieņēmumi eiro tīklā simon van iespējas

Saražotās siltumenerģijas apjoms Samazinājumu ietekmēja pieaugošās konkurences apstākļi līdz ar četru jaunu siltuma ražotāju ienākšanu Rīgas siltumenerģijas tirgū. Pārskata periodā klientiem Baltijā kopumā ir pārdotas 3,3 TWh elektroenerģijas.

Tīkla Vīzija, network-bloggers.come: Valsts Ieņēmumu Dienests

Pārskata periodā turpināja pieaugt arī Latvenergo koncerna dabasgāzes pārdošanas apjomi un klientu skaits. Būtiski ir uzsvērt, ka dabasgāzes tirgus atvēršana ir devusi iespēju diversificēt dabasgāzes piegādes, tādējādi nodrošinot konkurētspējīgāko cenu, kas ir īpaši svarīgi Latvenergo kā otram lielākajam dabasgāzes patērētājam Baltijas valstīs. Koncerna peļņa ir saglabājusies aptuveni pērnā gada līmenī un ir 97,4 milj.

ieņēmumi eiro tīklā kā cilvēki pelna mājās

Pozitīvu ietekmi uz koncerna rezultātiem ir atstājusi Plānotās efektivitātes programmas ieguvums ieņēmumi eiro tīklā novērtēts 30 milj. EUR apmērā.

ieņēmumi eiro tīklā ieņēmumi tiem, kas daudz lieto internetu

Efektivitātes programmas realizācija noris veiksmīgāk nekā sākotnēji plānots. Daugavas HES hidroagregātu rekonstrukcijā, kas nodrošinās to darbību nākamos 40 gadus, šajā pusgadā ir ieguldīti 11 miljoni eiro.

ieņēmumi eiro tīklā bināro opciju ieguvums

Savukārt kopumā līdz šī gada Saistītie raksti.

Svarīga informācija