Iegādātās iespējas

iegādātās iespējas

Iegādātās iespējas portāla infografika Ikdienā, pērkot jaunas preces, arvien biežāki ir gadījumi, ka tām īsā laika periodā parādās kāds defekts. Lai patērētājus aizsargātu, Latvijā darbojas Patērētāju tiesību aizsardzības likums, kas paredz sistēmu, kā jārisina strīdi ar komersantu.

Jāatceras, ka sākotnēji patērētājs ir tiesīgs pieprasīt, lai pārdevējs bez maksas novērstu preces neatbilstību vai arī to apmainītu pret citu preci. Tikai tad, ja to izpildīt nevar, patērētājs var pieprasīt naudas atmaksu. Veikalā preces var atgriezt, ja tās ir neatbilstošas, piemēram, pareizi lietotas, saplīst.

  1. Kā izmantot VK marķieri
  2. Nopelnīt naudu tiešsaistē, izmantojot paliktni

Preces var atgriezt divu gadu laikā, taču neatbilstība jāatklāj sešu mēnešu laikā. Sākotnēji patērētājam jāmēģina mutiski vienoties ar pārdevēju. Ja pārdevējs nepiekrīt risināt strīdu, patērētājam jāiesniedz rakstisks iesniegums, uz ko pārdēvējam jāatbild 15 darba dienu laikā. Ja komersants iesniegumu noraida vai ignorē, patērētājs var vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, pie ārpustiesas strīdu risinātāja, ja noteiktā jomā tas izveidots, Patērētāju strīdu risināšanas komisijā vai tiesā.

Interneta veikalā pirktu preci var atgriezt 14 dienu laikā Pirmkārt, ir svarīgi nošķirt, kur prece iegādāta — parastā veikalā vai internetā.

Preces atgriešana Pirkšanas nosacījumi Lai izslēgtu nevajadzīgas kavēšanās un domstarpības pirkuma  noslēgšanas gaitā, lūdzu iepazīties un akceptēt zemāk pievienotos svarīgākos SIA "Bertas nams", vienotais reģ. Tā kā Bertas Nams piedāvātās preces pārdošana notiek ar internetā izvietota piedāvājuma starpniecību, saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma PTAL Piedāvātās cenas ir spēkā laika posmā, kas norādīts pie preces. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā. Veicot pasūtījumu, ir nepieciešams norādīt e-pasta adresi, lai klientam varētu būt atsūtītas instrukcijas, rēķins-pavadzīme u.

Statistika rāda, ka Latvijas pircēji ir iecienījuši iepirkšanos internetā — Patērētāju tiesību aizsardzības likums paredz iespēju, ka ar distances līgumu pirktu preci var atgriezt 14 dienu laikā: ja bināro opciju tirdzniecība, izmantojot watl indikatoru iegādāta prece — no dienas, kad patērētājs preci ieguvis valdījumā; ja vienā pasūtījumā tiek pasūtītas vairākas preces, kuras piegādā atsevišķi, — no dienas, kad patērētāja valdījumā nonākusi iegādātās iespējas prece; ja tiek piegādāta prece, kas sastāv no vairākām partijām vai daļām, — no dienas, kad iegādātās iespējas valdījumā nonākusi preces pēdējā partija vai daļa; līgumiem par regulāru preču piegādi — no dienas, kad patērētājs ieguvis pirmo preci.

Iemesls preces atgriešanai nav jāpaskaidro.

Atteikuma tiesības

Preces neatbilstību var atklāt sešu mēnešu laikā Savukārt, ja 14 dienas jau pagājušas vai prece pirkta parastā veikalā — to var atgriezt tikai tad, ja tā ir neatbilstoša līguma noteikumiem.

Turklāt patērētājiem šādā gadījumā ir tiesības atdot gan lietotu preci, gan preci, kas pirkta izpārdošanā. Tas nozīmē — precei nepiemīt īpašības vai izpildījums, ko pamatoti var gaidīt no preces vai iegādātās iespējas tai piedēvē preces marķējums. Precei jābūt derīgai mērķim, uz ko norāda tās apraksts un pārdevēja sniegtās rekomendācijas.

Komersants ir atbildīgs tikai par tādu neatbilstību, kas precei radusies tās nopirkšanas dienā.

strādāt ar iespējām

Taču, ja neatbilstība radusies sešu mēnešu laikā pēc preces nopirkšanas, tad uzskatāms, ka tā eksistēja jau pirkuma dienā. Turklāt tieši komersantam ir jāpierāda, ka prece ir bijusi atbilstoša līguma noteikumiem, nevis otrādi. Līdz ar to neatbilstoša prece ir, piemēram, rudens zābaki, no kuriem patērētājs sagaida, ka varēs staigāt lietus laikā, bet tie no mitruma saplīst.

nopelnīt naudu internetā bez ieguldījumiem ar ios

Televizors ar gudrām funkcijām, kuras sasolījis pārdevējs, un tādas ir norādītas instrukcijā, bet realitātē nedarbojas. Mobilais telefons, iegādātās iespējas pēc pāris mēnešiem pats iegādātās iespējas sevis slēdzas ārā vai veic zvanus. Jānorāda, ka, ja patērētājs pirms tam zināja, ka prece var būt neatbilstoša, vai tā tika izveidota no viņa piegādātajiem neatbilstošiem materiāliem piemēram, nekvalitatīvs audums kleitaitad patērētājs savas tiesības preci atgriezt realizēt nevar.

Iespēja atdot preci bez iemesla — komersanta brīva griba pieņemt vai atteikt Taču, ja nopirktās bikses vairs neliekas tik skaistas, kādas tās šķita veikalā, iespējas tās atgriezt var būt ļoti dažādas.

Saskaņā ar Latvijā valdošo tiesību doktrīnu, tiesu praksi un normatīvo aktu regulējumu nepārvarama vara šai gadījumā valstī izsludinātā ārkārtējā situācija saistībā ar Covid vīrusa izplatību neatbrīvo puses no saistību izpildīšanas, bet gan attaisno to neizpildīšanu uz nepārvaramas varas laiku. Līdz ar to brīdī, kad nepārvarama vara būs beigusies, noslēgtie un iesaldētie līgumi atsāks savu darbību.

Ja precei nav defekta, bojājumu, bet tā vienkārši vairs nepatīk pēc krāsas, izmēra vai fasona — patērētājam nav tiesības prasīt to apmainīt pret citu preci vai saņemt iemaksāto naudu. Šāda iespēja ir tikai, ja prece pirkta internetā. Nereti komersanti paši iet pretī saviem klientiem, piedāvājot iespēju preci apmainīt divu nedēļu vai mēneša laikā arī tad, ja klients pārdomājis.

simon van iespējas

Par to parasti liecina uzraksts pie kases. Šādu iespēju komersants piedāvā brīvprātīgi, un tā nedod patērētājam tiesības prasīt atdot naudu par pirkumu, kas vairs nepatīk. Savukārt gadījumā, ja prece tiek pirkta kā dāvana, PTAC iesaka jau pirms pirkuma mēģināt vienoties ar pārdevēju, ka dāvanas saņēmējs nepieciešamības gadījumā varēs preci apmainīt vai nodot atpakaļ.

Lielākas drošības labad arī vienošanās gadījumā ar iegādātās iespējas jāpalūdz to uzrakstīt uz kases čeka un parakstīt. Pieteikt prasījumu iegādātās iespējas divu gadu laikā Jāatceras, ka Patērētāju tiesību aizsardzības likums ļauj patērētājiem pieteikt prasījumu pārdevējam par preces vai pakalpojuma noteikumiem divu gada laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas.

Nevaru atrast iegādātās lietotnes vai saturu

Tas gan nenozīmē, ka zābaki varēja saplīst divu gadu laikā. Šis laiks tiek dots, lai patērētājs varētu vērsties pie komersanta, tomēr problēmām ar zābakiem bija jāsākas pirmo sešu mēnešu laikā. Būtībā par defektu ir jāpaziņo divu mēnešu laikā, kopš tas atklāts, tomēr, iegādātās iespējas patērētājam, nav jābūt visiem pierādījumiem, ka defekts tik tiešām eksistēja pirkšanas brīdī.

ig binārā opcija

Ja precei ir garantija, tad tajā var būt iekļauts vairāk tiesību, nekā noteikts ar likumu. Līdz ar to ir svarīgi šo garantiju izlasīt. Iesākumā jāmēģina vienoties mutiski Patērētāju tiesību aizsardzības likums paredz: jebkurš iegādātās iespējas, kas radies starp patērētāju un pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju, risināms pārrunu ceļā, pusēm cenšoties panākt vienošanos.

Patērētāju tiesību aizsardzības likuma Vispirms patērētājs ir tiesīgs prasīt, lai pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai bez atlīdzības apmaina preci pret tādu, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem, izņemot gadījumu, kad tas nav iespējams vai ir nesamērīgi. Iegādātās iespējas neatbilstība jānovērš mēneša laikā Tie ir gadījumi, kad preces maiņa vai labošana rada pārāk lielas izmaksas vai arī neērtības patērētājam.

Piemēram, patērētājs iegādātās iespējas atgriež fēnu, kas nedarbojas, bet komersants to labo trīs mēnešus, kas ir pārāk ilgs laiks. Patērētāju tiesību aizsardzības centra ieskatā, preces neatbilstība jānovērš mēneša laikā; ja tas nav iespējams, tad jāizmanto kāds cits no risinājumiem.

Maiņai un remontam, PTAC ieskatā, jābūt: bez atlīdzības; neradot neērtības patērētājam; ņemot vērā preces raksturu, kā arī paredzamo tās lietošanas nolūku.

Atpakaļatdošana

Ja minētais nav iespējams, patērētājam pienākas iespēja preci atgriezt vai saņemt naudu par pakalpojumu. Tomēr, ja neatbilstība ir maznozīmīga, patērētājs nevar prasīt naudu atpakaļ.

  • Apmaiņas un atgriešanas noteikumi attiecas tikai uz standarta precēm.
  • Maijs No

Turklāt, atdodot naudu, komersants var ņemt vērā nolietojumu vai labumu, ko patērētājs guvis, lietojot preci. Ja nepalīdz saruna, tad jāiesniedz rakstisks iesniegums Var būt situācijas, kad pārdevējs atsakās strīdu iegādātās iespējas pārrunu ceļa. Tad patērētājam pārdevējam jāiesniedz rakstisks iesniegums, kurā norāda: savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju; iesnieguma iesniegšanas datumu; strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu.

Kad patērētājs var atgriezt nopirkto preci

Elektroniski iesniegtam iesniegumam nav nepieciešams paraksts. Iesniegumam jāpievieno čeks, kā arī citi dokumenti, kas to pamato, ja iespējams. Pārdevējam ir pienākums uz šo iesniegumu atbildēt 15 darba dienu laikā. Ja gadījumā objektīvu iemeslu dēļ pārdevējs nevar atbildēt uz patērētāja iesniegumu laicīgi, tad tam rakstveidā jāinformē par citu saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta.

Termiņa pagarināšana noteikti jāpamato. Savā atbildē pārdevējs var piekrist patērētāja prasībai iegādātās iespējas arī piedāvāt citu strīda risinājumu. Gadījumā ja pārdevējs atsaka, viņam ir pienākums šo atteikumu pamatot.

Kur patērētājs var vērsties pēc palīdzības? Ja pārdevējs iesniegumu ignorē, tas iegādātās iespējas par atteikumu, un patērētājam ir pieejamas iegādātās iespējas alternatīvas, kā strīdu risināt. Pirmkārt, var vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā PTAClai saņemtu palīdzību strīda risināšanā.

Ja nepieciešams, PTAC veiks pārrunas ar pārdevēju vai pakalpojuma sniedzēju. Patērētājam ir tiesības vērsties arī pie patērētāju ārpustiesas strīdu risinātāja, ja attiecīgajā jomā tāds ir izveidots.

PAR IEGĀDĀTAJĀM UN NEIZMANTOTAJĀM BIĻETĒM

Komersanta pienākums ir informēt patērētāju par to, pie kura risinātāja tam jāvēršas. Strīdu risinātāju kopējais saraksts pieejams arī PTAC mājaslapā. Risinātājs strīdu izskatīs bez maksas vai par samērīgu maksu 90 dienu laikā.

kā tirgot tirgotāju fortus

Gadījumā ja attiecīgajā jomā tirgoties ar ziņām ar padomdevēju izveidots ārpustiesas strīdu risinātājs un PTAC sniegtā palīdzība strīda risināšanā rezultātu nav sniegusi, patērētājam ir tiesības vērsties Patērētāju strīdu risināšanas komisijā.

Tā strīdu izskatīs bez maksas  trīs mēnešu jeb 90 dienu laikā.

Preces atgriešana

Tikai gadījumā, ja neviens no mehānismiem nav bijis veiksmīgs, patērētājam ir tiesības vērsties tiesā, uzsākot lietu par iegādātās iespējas apmēra prasību. Vairāk informācijas par pieteikuma sagatavošanu pieejama šeit. Patērētāju strīdu risināšanas komisijas darbs Kopš šī gada marta Latvijā darbojas Patērētāju strīdu risināšanas komisija, kas ļauj strīdus risināt ātrāk un efektīvāk.

Lūdzu, uzgaidiet Šī tīmekļa vietne izmanto sīkdatnes.

Savukārt 1. Pretēji agrākajai kārtībai, kad nereti bija nepieciešama dārga un laikietilpīga ekspertīze, tagad strīda izskatīšanas laikā jebkura strīda puse var pieaicināt ekspertu atzinuma sniegšanai ar mērķi gūt pierādījumus, skaidro PTAC pārstāve Vineta Ore.

Turklāt, ja ir drošs elektroniskais paraksts, kas satur laika zīmogu vai iegādātās iespējas izmantojot portāla www. Ārpustiesas strīdu risināšanas procesā abām iesaistītajām pusēm iegādātās iespējas tiesības saprātīgā laikā sniegt savu viedokli, saņemt otras strīda puses iesniegtos paskaidrojumus un rakstveida pierādījumus, tai skaitā ekspertu atzinumus un viedokļus, kā arī izteikt viedokli par tiem.

Tāpat iesaistītajām pusēm ir tiesības saņemt informāciju par strīda risināšanas rezultātu, tai skaitā strīda risināšanas rezultāta veidu. Risinot strīdu, nav nepieciešami zvērināta advokāta vai jurista pakalpojumi, toties ir tiesības jebkurā strīda risināšanas stadijā izmantot neatkarīga speciālista palīdzību vai uzdot trešajai personai pārstāvēt sevi, vai saņemt trešās puses palīdzību. Līdz ar to, ja būs nepieciešams, patērētājam ir tiesības veikt ekspertīzi pie neatkarīga ekspertīzes veicēja, taču tā nebūs pamatprasība.

Taču centrs spējis strīdus atrisināt arī bez komisijas sasaukšanas. Iemesli, kāpēc komisija nav sasaukta, bijuši dažādi. Strīdu komisija izskata 90 dienu laikā no dienas, kad ir saņemti visi lēmuma pieņemšanai nepieciešamie dokumenti. Komisija varēs lemt par strīda izbeigšanu vai tā risinājumu.

Komisijas lēmumiem ir ieteikuma raksturs, un tie nav pārsūdzami vai apstrīdami. Taču, ja komersants šos iegādātās iespējas nepildīs, viņu iekļaus "melnajā sarakstā".

demonstrācija par binārām opcijām 24 opcija

Izlasi par iespējām to izmantot! Labs saturs.

Svarīga informācija