Finanšu finanšu matemātika

Aizpildi pieteikumu un iepazinies ar studiju materiāliem bez maksas Vēlos turpmāk saņemt vērtīgus bezmaksas materiālus Aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei. Vēlos turpmāk saņemt vērtīgus bezmaksas materiālus Aizpildot un nosūtot pieteikuma formu, Jūs piekrītat savu personas datu apstrādei.

Pievērsiet uzmanību apzīmējumiem ideogrammām kursa sākumā! Tie palīdzēs Jums apgūt kursa saturu. Studiju materiālā atradīsiet arī to kompetenču uzskaitījumu, ko Jūs iegūsiet vai attīstīsiet kursa apguves laikā.

Katra studiju kursa ietvaros paredzētas arī praktiskās nodarbības klātienē.

Finanšu matemātikas formulas

Kursa apguves laikā Jūs kārtojat ieskaiti vai eksāmenu: 2. Vienu reizi semestrī Jums ir iespēja saņemt arī attiecīgā kursa docētāja individuālas konsultācijas.

stratēģijas darbam ar skaļuma rādītāju

Konsultāciju laiki ir atspoguļoti Jūsu studiju grafikā. Ja vēlaties saņemt individuālu konsultāciju, aicinām iepriekš pieteikties Studiju atbalsta centrā.

Finanšu inženiermatemātika

Studiju atbalsta sistēma Studiju atbalsts ir mērķtiecīgi radīta sistēma, kuras galvenais uzdevums ir palīdzēt Jums adaptēties tālmācības studiju vidē, sasniegt iecerētos rezultātus, iegūt kvalitatīvu augstāko izglītību. Studiju kursa saturu Jums palīdz apgūt koledžas mācību spēki.

Nekautrējieties izmantot viņu palīdzību klātienes nodarbībās un konsultācijās!

SKOLA2030- BAUSKAS SĀKUMSKOLA

BVK studējošā apliecība ļauj Jums izmantot arī citu bibliotēku pakalpojumus skat. Kā vislabāk mācīties? Iesakām vienas nodarbības apgūšanai veltīt 90 minūtes dienā.

denis dubina iespējas

Pašpārbaudes uzdevumi Nodarbību noslēgumā ir jautājumi un uzdevumi, kas domāti sevis pārbaudei. Iesakām atbildēt uz paškontroles jautājumiem un veikt paredzētos uzdevumus. Šie uzdevumi paredzēti tikai Jūsu prasmju pašvērtējumam.

bināro iespēju tirdzniecības sistēmas 60 sekundes

Par savas atbildes precizitāti varat pārliecināties katras nodarbības beigās, papildu informāciju varat gūt konsultācijās vai praktiskajās nodarbībās, uzdodot konkrētus jautājumus un pārrunājot radušos problēmu. Pašpārbaudes testi Rūpīgi izlasiet testa finanšu finanšu matemātika Izmantojiet šos jautājumus kā mācību plānu, kas palīdz pievērst uzmanību galvenajam nodarbībā!

Finanšu matemātika

Mēģiniet formulēt savu atbildi! Pēc tam salīdziniet savu atbildi ar piedāvātajiem variantiem un atbilžu lapā atzīmējiet to, kurš visprecīzāk atspoguļo Jūsu domas!

aktīvās iespējas kas tas ir

Salīdziniet savas atbildes ar pareizajām, kas dotas pēc testa! Kontroluzdevumi Iesakām veikt arī kontroluzdevumus.

Finanšu matemātika, uzdevumi

Tie paredzēti, lai Jūs pievērstu uzmanību svarīgākajai informācijai tekstā un apgūtās teorijas praktiskam pielietojumam. Studiju kursos, kuru apjoms ir 2 kredītpunkti, ir viens pārbaudījums — diferencētā finanšu finanšu matemātika.

bno binārām opcijām

Studiju kursos, kuru apjoms ir 4 kredītpunkti, ir divi pārbaudījumi: diferencētā ieskaite un eksāmens. Informāciju par to, kā tiek organizēta ieskaite vai eksāmens, Jūs varat atrast grāmatas pēdējā lappusē.

Tos Jūs kārtojat kopā ar savu grupu, saņemot atvieglojumus mazāku uzdevumu skaitu. Vēlam sekmes studijās!

Svarīga informācija