Emitenta opciju emitents

Laidienu arhīvs
 • Vienas stundas stratēģijas bināro opciju apstāšanās
 • Obligācija — Vikipēdija
 • Vietējie pakalpojumi Vērtspapīru reģistrācija nodrošina akcionāru īpašumtiesību drošību un augstāku uzticību no investoru, partneru un finanšu iestāžu puses.
 • Papildu ienākumi no automašīnām
 • Emitenti - FKTK
 • Vērtspapīru tirgus — teorija. Ekonomika, - klase.
 • Finanšu instrumentu tirgus likums

Apstiprināti: Rīgas Fondu biržas padomes sēdē Finanšu instrumentu ieguldījumu portfeļa viļņošanās Finanšu instrumentu kotēšana — finanšu instrumentu iekļaušana Rīgas Fondu biržas turpmāk emitenta opciju emitents — Birža regulētajos tirgos un tirdzniecība ar šiem finanšu instrumentiem.

Tirdzniecība notiek Oficiālā saraksta, Otrā saraksta, Brīvā saraksta, Pirmsaraksta, Ieguldījumu fondu saraksta vai Uzraudzības saraksta ietvaros.

 1. Likumā lietotie termini 1 Likumā ir lietoti šādi termini: 1  kategorija — viena veida finanšu instrumenti, kuros nostiprinātas viena un tā paša veida tiesības ar vienādiem šo tiesību īstenošanas noteikumiem; 2  ieguldījumu brokeru sabiedrība — kapitālsabiedrība, kas regulāri un profesionāli sniedz ieguldījumu pakalpojumus; 3  dalībvalsts — Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts; 4  izcelsmes dalībvalsts — dalībvalsts saskaņā ar šā likuma 3.
 2. Nasdaq CSD iegrāmatotās akcijas tiek dzēstas no reģistra, ja: uzņēmums tiek likvidēts, pēc likvidācijas vai bankrota procedūras pabeigšanas; ja uzņēmums tiek likvidēts saistībā ar tā apvienošanu vai sadalīšanu akcionāri pieņem lēmumu noņemt akcijas no Nasdaq CSD uzskaites ja vien akcijas nav ieķīlātas.
 3. Nav nepieciešama aizsardzības sistēma, lai nevarētu viltot.

Biržas regulētie tirgi Biržas izveidotie finanšu instrumentu saraksti turpmāk tekstā — saraksti. Kotētie finanšu instrumenti Kotētie finanšu instrumenti — finanšu instrumenti, kuri ir iekļauti Biržas sarakstos un ar kuriem var notikt tirdzniecība Biržā.

Parāda vērtspapīri Parāda vērtspapīri — ķīlu zīmes, obligācijas u. Emitenti Emitenti — akciju sabiedrības, kas iesniegušas pieteikumu par finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu Biržā vai kuru izlaistie finanšu instrumenti tiek kotēti Biržā.

Prasības, kas attiecas uz akciju sabiedrībām, pēc iespējas jāpiemēro arī cita veida uzņēmējdarbības formu uzņēmumiem komercsabiedrībām.

Laidienu arhīvs

Kapitalizācija Kapitalizācija tiek noteikta, reizinot emitenta visu akciju skaitu ar šo akciju cenu. Noteikumu piemērošana Finanšu instrumentu kotēšanas noteikumi tālāk tekstā — noteikumi ir izstrādāti, pamatojoties uz Finanšu instrumentu tirgus likuma turpmāk tekstā — likuma Šie noteikumi nosaka prasības finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanai, apturēšanai un finanšu instrumentu izslēgšanai no Biržas sarakstiem, kā arī finanšu instrumentu emitentu tiesības un pienākumus attiecībā pret Biržu.

 • Vietējās bitcoin izmaiņas
 • Finanšu instrumentu kotēšanas noteikumi - Latvijas Vēstnesis
 • Emitenti Sadaļa: Emitenti ir personas, kuru pārvedami vērtspapīri akcijas, obligācijas, parādzīmes, hipotekārās ķīlu zīmes tiek publiski piedāvāti sabiedrībai vai kuru vērtspapīri tiek tirgoti regulētajos tirgos, t.
 • Tirgoties ar svarīgām ziņām
 • Pakalpojumi emitentiem — Nasdaq CSD
 • Emitenti — Nasdaq Baltija
 • FKTK Klientu Skola - Aktīvs klients
 • Vērtspapīru iegrāmatošana Nasdaq CSD — Nasdaq CSD

Biržā kotējamie finanšu instrumenti Biržā var tikt kotēti šādi finanšu instrumenti: 2. Lēmums par finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu Biržā Emitents iesniedz Biržas valdei pieteikumu par finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu.

emitenta opciju emitents

Biržas valde pieņem lēmumu par finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu desmit dienu laikā kopš minētā pieteikuma iesniegšanas dienas. Ja Biržas valde pieprasa no emitenta papildu informāciju, lēmuma par finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu pieņemšanas termiņš tiek noteikts no dienas, kad Biržas valde saņem pieprasīto papildu informāciju.

Biržas valde var noraidīt emitenta opciju emitents pieteikumu par finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu, ja šie finanšu instrumenti neatbilst tirgus drošības prasībām vai ieguldītāju interešu aizsardzībai.

Vērtspapīru iegrāmatošana Nasdaq CSD

Apelācija Emitentam ir tiesības iesniegt Biržas valdes lēmumus izskatīšanai Biržas padomē 10 dienu laikā pēc šo lēmumu pieņemšanas dienas. Apelācijas izskatīšanai Biržas valde sasauc Biržas padomi 10 dienu laikā pēc apelācijas saņemšanas.

Līgums par finanšu instrumentu kotēšanu Biržā Emitentam jānoslēdz ar Biržu rakstveida līgums par finanšu instrumentu kotēšanu Biržā un jāapņemas ievērot Biržas noteikumus un nolikumus un pildīt saistības pret Biržu. Kotēšanas uzsākšanas prasības Emitentiem visu tā finanšu instrumentu kotēšanas laiku Biržā jāievēro šajos noteikumos noteiktās finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanas prasības.

Kas ir emitenti un emisijas prospekts?

Kotēšanas emitenta opciju emitents maksa un gada maksa 2. Maksa par finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu jāsamaksā pēc Biržas valdes lēmuma par finanšu instrumentu kotēšanas uzsākšanu pieņemšanas un piecu darba dienu laikā pēc Biržas paziņojuma saņemšanas.

emitenta opciju emitents

Kotēšanas uzsākšanas maksa netiek atmaksāta. Emitents, kura finanšu instrumenti tiek kotēti Biržā, maksā Biržai gada maksu.

emitenta opciju emitents

Finanšu instrumentu pārcelšana uz citu Biržas sarakstu Biržas valde var pārcelt finanšu instrumentus uz citu sarakstu pēc emitenta lūguma vai pēc savas iniciatīvas, ja finanšu instrumenti neatbilst attiecīgā saraksta prasībām vai emitents vēlas kotēt savus finanšu instrumentus citā sarakstā.

Svarīga informācija