Droša iespēju stratēģija

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģija… - Latvijas Vēstnesis

Lūkos izmantot krīzes radītās iespējas, ieguldot infrastruktūrā un cilvēkresursos - LV portāls

Ieva Bērziņa, Dr. Jaunā Krievijas nacionālā drošības stratēģija: ietekme uz Baltijas valstu drošību Krievijas prezidents Vladimirs Putins Krievijas nacionālā drošības stratēģija ir viens no stratēģiskās plānošanas bāzes dokumentiem, kas nosaka tās nacionālās intereses un stratēģiskās nacionālās prioritātes, kā arī iekšējās un ārējās politikas mērķus, uzdevumus un pasākumus, kas ir vērsti uz Krievijas nacionālās drošības stiprināšanu un ilgtermiņa attīstību.

Šis dokuments ir īpaši svarīgs, jo uz tā pamata tiek izstrādātas arī citas doktrīnas un koncepcijas, kas detalizētāk izskaidro Krievijas intereses un to īstenošanas līdzekļus.

droša iespēju stratēģija

Rakstā tiek aplūkoti nozīmīgākie aspekti jaunajā Krievijas nacionālās drošības stratēģijā, kam ir jāpievērš uzmanība no Baltijas valstu drošības viedokļa. Policentriskas pasaules veidošanās Jaunajā dokumentā ir definēts, ka viena no Krievijas ilgtermiņa nacionālajām interesēm ir «nostiprināt tās statusu kā vienai no vadošām pasaules lielvalstīm, kuras darbība ir vērsta uz stratēģiskās stabilitātes un savstarpēji izdevīgu partnerattiecību uzturēšanu policentriskas pasaules apstākļos» Kremlis, Šis formulējums norāda uz divām būtiskām un savstarpēji saistītām lietām — saskaņā ar Kremļa redzējumu, šobrīd notiek policentriskas pasaules kārtības veidošanās un Krievija sevi piesaka kā vienu no varas centriem.

Jaunas pasaules kārtības veidošanās ir bieži izmantota tēma gan V.

  • У Бринкерхоффа был такой вид, ладно, Макс, - проговорила Николь чуть погодя.
  • Трудно было поверить в то, что Галактика снова может быть покорена, и если даже это и будет достигнуто, то ради какой цели. - Но тем не менее поблагодари октопауков за заботу.
  • Kā nopelnīt naudu tiešsaistē, izmantojot VLO
  • - Ты еще не - Пока мы идем, не холодно, - ответила Николь.

Putina runās, gan Krievijas mediju saturā, gan oficiālos dokumentos. Šīs idejas pamatā ir doma, ka pēc PSRS sabrukuma izveidojās vienpolāra starptautiskā sistēma, kurā galveno lomu spēlēja ASV kā «aukstajā karā» uzvarējusī puse.

EK pieņem jaunu Ķimikāliju stratēģiju, tiecoties panākt no toksikantiem brīvu vidi Šī stratēģija esot pirmais solis ceļā uz Eiropas zaļajā kursā izvirzīto nulles piesārņojuma mērķi, kas sasniedzams, lai radītu no toksikantiem brīvu vidi.

Tomēr saskaņā ar V. Putina pausto viedokli šis pasaules kārtības modelis ir izrādījies dzīvotnespējīgs, jo tam nav pietiekamu militāru, politisku un ekonomisku resursu, kā arī morāla pamatojuma Kremlis, Jaunā nacionālā drošības stratēģija skaidri iezīmē Krievijas stratēģisko virzienu kāpināt tās ietekmi topošajā policentriskajā pasaulē, stiprinot ekonomisko, politisko, militāro un garīgo potenciālu Kremlis, Putins uzskata, ka svarīgākajiem starptautiskajiem spēlētājiem, tostarp arī Krievijai, ir jāvienojas par jauniem spēles noteikumiem un jāsaskaņo savas pamata intereses Kremlis, Ko tas nozīmē?

droša iespēju stratēģija

Krievijas politologs S. Belkovskis uzskata, ka tā ir vēlēšanās atgriezties pie Jaltas — Potsdamas starptautisko attiecību sistēmas, kurā ietekmīgie spēlētāji vienojas par savu ietekmes sfēru sadalīšanu Andrejevs, Gusevs,1. Netieši uz to norāda arī V. Putins, sakot, ka Diemžēl šāds miera veidošanas modelis izslēdz jebkādas pašnoteikšanās tiesības tām valstīm, kuras nav varas centri.

droša iespēju stratēģija

Uzskatāms šādas domāšanas piemērs ir Droša iespēju stratēģija politologa D. Tas nozīmē, ka ne Ukraina, ne arī citas valstis, ko Krievija uzskata par savu interešu sfēru, nevar un nedrīkst izvēlēties pašas savu attīstības ceļu. Tajā pašā laikā V.

EK pieņem jaunu Ķimikāliju stratēģiju, tiecoties panākt no toksikantiem brīvu vidi

Putins šādu uzvedības modeli, pirmkārt, piedēvē ASV, jo, viņaprāt, tieši «vienpolārajam pasaules modelim nav vajadzīgas suverēnas valstis, bet gan vasaļi» Kremlis, droša iespēju stratēģija, Šāda retorika iezīmē Krievijas pretrunīgo droša iespēju stratēģija — no vienas puses, policentriskas pasaules veidošanās tiek pamatota ar suverenitāti kā universālu vērtību, taču, no otras puses, Krievijai ir tās «privileģētie interešu reģioni» citās valstīs Kremlis, Lai varētu notikt ietekmes zonu sadale policentriskas pasaules apstākļos, viens no Krievijas stratēģiskajiem mērķiem ir panākt, lai citas lielvaras ar to rēķinātos kā ar līdzvērtīgu partneri.

Tāpēc jaunajā nacionālās drošības stratēģijā kā viens no svarīgiem Krievijas Federācijas mērķiem ir iespējami vairāk līdzvērtīgu partneru iegūšana visā pasaulē Kremlis, Neraugoties uz to, ka NATO tiek uzskatīta par vienu no galvenajiem draudiem Krievijai, gan nacionālās drošības stratēģijā, gan interneta nopelni strādā slinkajiem doktrīnā ir uzsvērts, ka  Krievija ir gatava arī ar NATO veidot attiecības uz līdzvērtības pamatiem, lai nodrošinātu kopējo drošību Eiro—Atlantijas reģionā Kremlis, Kā vienu no šādiem nenotikuša «līdzvērtīga dialoga» piemēriem var minēt Krievijas prezidenta V.

  • Вы заместитель директора АНБ. Альтернаты, наоборот, подвержены разным чувствам.
  • А теперь здесь только животные и водятся. - Мидж… Она прекратила печатать и повернулась к .
  • Interneta bizness bez ieguldījumiem no nulles
  • Николь на мгновение притихла. Ему так трудно было вообразить, что реалии его повседневного существования кому-то покажутся бессмысленными, поскольку вопрошающий никогда не жил в его городе и ничего не знает о его сложной культурной и социальной организации.

Putina formulēto vēlmi veidot trīspusējas sarunas Ukrainas un ES asociācijas līguma parakstīšanas kontekstā pirms Ukrainas krīzes, jo šis līgums ietekmētu Krievijas ekonomiskās intereses Kremlis, Krievijas motīvu kļūt par līdzvērtīgu varas centru policentriskā pasaulē var saskatīt gan centienos veidot Rietumiem alternatīvas stratēģiskās partnerības, piemēram, piecu valstu grupu BRICS, gan valsts bruņojuma programmas īstenošanā, kuras mērķis droša iespēju stratēģija stiprināt un modernizēt Krievijas militāro potenciālu, gan savas starptautiskās mediju sistēmas veidošanā, gan pozīciju stiprināšanā Arktikas reģionā, gan Krievijas pretdarbībā Ukrainas ģeopolitiskajai orientācijai uz Rietumiem, gan iesaistē Sīrijas konfliktā.

Uzmanība jāpievērš arī nacionālajā drošības stratēģijā formulētajai kritiskajai attieksmei droša iespēju stratēģija «blokveida pieeju», kas Krievijas skatījumā neveicina pretdarbību visiem mūsdienu drošības izaicinājumiem un draudiem.

Jaunā Krievijas nacionālā drošības stratēģija: ietekme uz Baltijas valstu drošību

No tā izriet, ka Krievija mēģinās veidot attiecības ar atsevišķām NATO un ES dalībvalstīm individuālā līmenī, tādējādi arī ietekmējot šo organizāciju politiku sev vēlamā virzienā.

Kā vienu no piemēriem var minēt Krievijas un Francijas sadarbību cīņā pret terorismu Kremlis, Valstīm, kuras atrodas lielvaru ģeopolitisko interešu krustpunktā, atbilstoši V.

Putina uzskatam, policentriskas pasaules kārtības veidošanās apstākļos ir jārēķinās ar vardarbīgu konfliktu iespējamības pieaugumu Kremlis, Ņemot vērā Baltijas valstu ģeopolitisko orientāciju uz Rietumiem vienlaikus ar to ģeogrāfisko tuvumu Krievijai, vēsturisko piederību Krievijas impērijai un Padomju Savienībai, kā arī salīdzinoši lielo krievvalodīgo iedzīvotāju skaitu, tās neapšaubāmi ietilpst V.

Putina minētajā riska grupā, kura atrodas uz atšķirīgu «kultūras, vēstures, ekonomikas un civilizācijas «kontinentu» robežas» Kremlis, Tātad «jaunas pasaules kārtības veidošanās» Krievijas izpratnē Baltijas valstīm nozīmē Krievijas starptautisko ambīciju pieaugumu, gatavību pārkāpt līdzšinējos starptautiskās sadarbības spēles noteikumus, kā arī ievērojami augstāku situācijas destabilizācijas iespējamību.

Freepik Tajā ietverti pieci rīcības virzieni, rosinot līdz Tos līdz 1. Piedāvātā stratēģija ietver trīs secīgus soļus — tautsaimniecības stabilizāciju, pārorientācijas fāzi un izaugsmes fāzi. Stabilizācijas fāze, kas plānota šogad, ietver trīs virzienus: vīrusa izplatības mazināšanu, tautsaimniecības stabilizāciju un sociālā miera nodrošināšanu.

Protams, Baltijas valstu līdzdalība NATO šobrīd militāras agresijas risku padara minimālu, jo alianses militārais potenciāls ir lielāks nekā Krievijai, taču, notiekot būtiskām pārmaiņām globālajā pasaules spēku samērā, šī situācija var mainīties. No šāda skatpunkta Baltijas valstīm ir kritiski svarīgi palielināt arī savas militārās pretošanās spējas.

Droša iespēju stratēģija spēka faktors starptautiskajās attiecībās Atbilstoši jaunajai Krievijas nacionālās drošības stratēģijai, «starptautiskajās attiecībās nemazinās spēka faktora nozīme» un «Krievijas kaimiņu reģionos attīstās militarizācijas un bruņošanās sacensības procesi» Kremlis, Lielākā nozīme šeit ir tieši NATO, kuras «spēka potenciāla pieaugums, globālo funkciju uzņemšanās, pārkāpjot starptautisko tiesību normas, bloka dalībvalstu militārās aktivitātes pieaugums, alianses tālāka paplašināšanās un tās militārās infrastruktūras tuvināšana Krievijas robežām» rada draudus Krievijas drošībai Kremlis, Kā nozīmīgākie militārie faktori, kas Krievijas skatījumā samazina globālo un reģionālo stabilitāti, ir ASV pretgaisa aizsardzības sistēma un koncepcija «globālais trieciens» iniciatīva attīstīt tāldarbības ne-kodolieročus, kas var sasniegt attālus mērķus īsā laika periodā Acton,augstas precizitātes ne-kodolieroču stratēģisko sistēmu izvietošana, kā arī ieroču izvietošana kosmosā Kremlis, Kremlis,5.

Tāpat arī V. Putins jau Turklāt rietumvalstu politisko un militāro līderu retorika, ka NATO nav nodoma uzbrukt Krievijai, esot neefektīva. Piemēram, Krievijas Drošības padomes sekretārs N.

Lūkos izmantot krīzes radītās iespējas, ieguldot infrastruktūrā un cilvēkresursos

Patruševs, komentējot jauno nacionālās drošības stratēģiju, teica, ka šie rietumvalstu līderu izteikumi tikai droša iespēju stratēģija alianses agresīvo raksturu Jegorovs,droša iespēju stratēģija Krievijas viedoklis par NATO kā agresoru pretstatā miermīlīgajai Krievijai rod atbalsi arī Baltijas valstu krievvalodīgājās auditorijās. Piemēram, salīdzinošajā pētījumā par Baltijas valstu un Polijas iedzīvotāju uzskatiem, kas tika veikts Piemēram, intervijā Krievijas ziņu raidījumam «Vesti», Krievijas militārais eksperts I.

Korotčenko šos procesus definē kā faktisku pirmskara stāvokļa pasludināšanu, bet raidījuma redakcija secina, ka Baltijas valstis kļūs par kaujas lauku, kurā Krievija būs spiesta dot atbildes triecienu «Vesti», Savukārt, Kaļiņingradā veidotais portāls, kurš specializējas Baltijas jautājumos, Rubaltic.

droša iespēju stratēģija

Šajā rakstā tiek secināts, ka tieši Baltijas valstis kļūs par pirmo pretinieku Krievijas un Droša iespēju stratēģija konflikta gadījumā Nosovičs, Tādējādi Krievijas aizsardzības ministra S.

Tiesa, Krievijas militārais eksperts V.

Laidienu arhīvs

Murahovskis uzskata, ka šo divīziju veidošana primāri ir saistīta ar Ukrainas potenciālo iestāšanos NATO, savukārt, militārais eksperts A. Golcs ir skeptisks par Krievijas iespējām nokomplektēt papildus 30 līdz 35 tūkstošus militārpersonu BBC, Ļoti iespējams, ka gan šīs darbības, gan agresīvā retorika primāri ir stratēģiskā komunikācija, kuras mērķis ir pārliecināt Baltijas valstu politisko eliti un sabiedrību, ka NATO militārās klātbūtnes stiprināšana šajās valstīs ir kļūdaina politika attiecībā pret Krieviju.

Tomēr Baltijas valstīm kā reāls ir jānovērtē scenārijs, ka Krievijas un NATO konflikta eskalācijas gadījumā, tās būs viens no trieciena punktiem.

  1. Наступило молчание. Подойдя к тяжелой стеклянной двери, Стратмор еле слышно чертыхнулся.

Līdz ar to situācijā, kad viena no pasaules lielvarām rīkojas, vadoties pēc pārliecības, ka starptautisko attiecību sistēma fundamentāli mainās līdz ar «globālas un reģionālas nestabilitātes pieagumu» Kremlis, Turklāt no stratēģiskās atturēšanas viedokļa potenciālā agresora vēlmi lietot militāru spēku var mazināt vienīgi iespējamais zaudējumu apmērs, kādu tam var nodarīt pretējā puse.

Kā rāda arī Baltijas valstu vēsturiskā pieredze, izdabāšana Krievijai negarantē to neatkarību.

droša iespēju stratēģija

Informācijas karš Jaunā Krievijas nacionālās drošības stratēģija kā vienu no svarīgām tendencēm mūsdienu pasaulē min «cīņu globālajā informatīvajā telpā, ko nosaka atsevišķu valstu centieni izmantot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas savu ģeopolitisko mērķu sasniegšanai, tajā skaitā, manipulējot ar sabiedrības apziņu un falsificējot vēsturi» Kremlis, Kā viens no draudiem valsts un sabiedrības drošībai tiek droša iespēju stratēģija «darbības, kas saistītas ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju izmantošanu, lai izplatītu fašisma, ekstrēmisma, terorisma un separātisma propagandu un ideoloģiju, kā arī kaitētu pilsoniskajam mieram, politiskai un sociālai stabilitātei sabiedrībā» Kremlis, Šeit ir būtiski minēt N.

Svarīga informācija